Dié instituut sal in 2014 die Nasionale Senior Sertifikaateksamen (NSS) aanbied.

Gustav het by navraag aan Huisgenoot.com gesê die probleem van onbevoegde nasieners sal nie opgelos word deur ’n bevoegdheidstoets nie. “Nasieners behoort aangestel te word op grond van ervaring, bewese sukses as matriek-onderwyser in die betrokke vak en dat die kandidaat oor die nodige onderwyskwalifikasies beskik.”

Dit kom nadat die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, verlede week ’n parlementêre vraag oor die bevoegdheid van die nasieners van vanjaar se matriekeindeksamen skriftelik beantwoord het. “Nie al die provinsiale departemente sal die bevoegdheidstoetse vir nasieners in 2013 invoer soos aanvanklik beplan is nie,” het sy volgens Sapa geantwoord.

Die nasieners van vanjaar se matriekeindeksamen is byna almal reeds aangestel. “Die amptelike implementering van die bevoegdheidstoetse word vir 2014 beplan.”

Volgens Gustav behoort die matrikulante altyd die topprioriteit te wees wanneer nasieners aangestel word. “As daar enigsins ’n moontlikheid is dat die aanstelling van nasieners ’n kind kan benadeel, moet die proses heroorweeg word.”

Meer bevoegde nasieners behoort ook opgelei te word, meen Gustav. Onderwysers wat die eerste keer nasien, kan antwoordstelle merk wat maklik nasien en nie insig vereis nie, sê hy. “Die onus sal dus op die hoofnasiener berus om te verseker die antwoordstelle wat moeiliker nasien, word korrek nagesien.”

Van die onderwysers op Huisgenoot se Facebookblad vir onderwysers, Kopskuif-Onnies, voel bevoegdheidstoetse is noodsaaklik vir die aanstelling van nasieners. “Veral waar antwoorde insig vereis en nie bloot die weergee van antwoorde nie, byvoorbeeld met letterkunde,” skryf Anne-Marie Potgieter.

Bevoegde onderwysers is vir Abel de Vries belangriker as bevoegdheidstoetse vir nasieners. “Dit dien geen doel om onderwysers heel jaar in die klas met onderrig en nasien te vertrou en dan aan die einde van die jaar dieselfde onderwysers te wil keur om na te sien nie. Moet die toetse dan nie liewer dien as toelating tot die beroep nie?”

- Shané Barnard