Baie Suid-Afrikaanse gesinne oorweeg aanneming wanneer hulle hul gesin wil uitbrei maar nie hul eie kinders kan hê nie. Maar die oënskynlik ingewikkelde proses kan party potensiële ouers afskrik. Ons vertel jou alles wat jy moet weet as jy aanneming oorweeg.

Wie kan aanneem?

Die Suid-Afrikaanse regering beheer die aannemingsproses deur die Kinderwet (Wet 38 van 2005). Ingevolge die wet is die onderstaande mense wat wettig in Suid-Afrika kan aanneem:

  • ’n Getroude man en vrou (gesamentlik).
  • Maats in ’n permanente huishoudelike lewensvennootskap.
  • Persone wat ’n gemeenskaplike woning deel en ’n permanente gesinseenheid vorm.
  • ’n Weduwee, wewenaar of ’n geskeide of ongetroude persoon.
  • ’n Getroude persoon wie se eggenoot die kind se ouer is.
  • Die biologiese vader van ’n buite-egtelike kind.
  • Die kind se pleegouer.

Soorte aanneming

Dit is belangrik om die soorte aanneming in ag te neem wat in Suid-Afrika kan plaasvind en die verskille tussen hulle te let.

  • Geslote aanneming: Die biologiese ouers het geen beheer oor die plasing van hul biologiese kind. Die aanneemouers gaan ook baie min van die ouers en die aanneemkind se geskiedenis weet.
  • Oop aannemings: Die biologiese ouers spesifiseer die soort gesin wat hulle verkies om hul kind aan te neem. Die biologiese en aanneemouers is bekend met mekaar en daar is oop kommunikasie tussen hulle.
  • Semi-oop aanneming: Dit is ’n kombinasie van die bogenoemde. Die biologiese ouers ’n sê rakende waar hul kind geplaas word en gaan ’n mate van kontak hê. Maar die voorkeur van aanneemouers gaan eers in ag geneem word.

Wat behels die aannemingsproses?

Al manier om ’n kind wettig in Suid-Afrika aan te neem, is om ’n geakkrediteerde aannemingsagentskap te gebruik. Die eerste stap sal wees om ’n agentskap te kontak. ’n Maatskaplike werker gaan dan aan jou saak toegeken word. Anders kan jy jou eie maatskaplike werker gebruik. Sodra die maatskaplike werker en agentskap gekies is, gaan die keuringsproses begin. Dit sluit gewoonlik oriënteringsvergaderings, onderhoude met die maatskaplike werker, volle mediese ondersoeke, huweliks- en sielkundige assesserings, tuisbesoeke, polisieklaring en opvolg met jou referente in.

Sodra dié proses voltooi is, word aansoekers op ’n waglys geplaas vir ’n geskikte kind. Enige voorkeure rakende die ras en geslag word in ag geneem. Sodra ’n geskikte kind gevind is, hanteer die Suid-Afrikaanse kinderhof die kind se amptelike plasing.

Waar jy begin

Besoek die aannemingsorganisasie Addoption vir ’n volledige lys geakkrediteerde aannemingsagentskappe en maatskaplike werkers. Onthou, die besluit om aan te neem is ’n groot een; jy en jou gesin moet die uitwerking daarvan op jul lewe versigtig oorweeg.

Deel jou verhaal

Deel jou storie op Facebook as jy ’n kind aangeneem het, of graag ’n kind wil aanneem.

- Lindsay de Freitas

Bronne: adoption.org.za, services.gov.za, adoptmom.co.za

Volg ons gerus op Facebook en Twitter en kom speld saam op Pinterest.