Wie mag en wie mag nie stem nie?

Saterdagoggend kort voor die aanvang van die 54ste leierskapskonferensie van die ANC het Gwede Mantashe, die uittredende sekretaris-generaal van die party, aangekondig dat al die takke waar provinsiale verkiesingskonferensies gehou is wat deur die hof tot niet verklaar is, nie aan die verkiesing van die nuwe leierskap mag stem nie.

Dit is takke in die Vrystaat, Bojanala ('n streek in Noordwes) en KwaZulu-Natal.

Bonajala

Tydens ’n sitting van die hooggeregshof Vrydag in Rustenburg is die proses waarvolgens afgevaardigdes vir die nasionale konferensie uit die Bonajala-streek gekies is, as ongeldig en onregmatig bevind en tot niet verklaar.

Ontevrede lede van die party het beweer minstens 40 takke is nie grondwetlik gestig nie.

Meer as 200 lede van 38 takke in Bonjala het na aanleiding van die hof se besluit hul reg om by die leierskapskonferensie te stem, verbeur.

Vrystaat

In November vanjaar het die Bloemfonteinse hooggeregshof die Vrystaatse struktuur verbied om ’n provinsiale konferensie te hou.

Die 29 algemene tak-vergaderings wat die afgelope vier maande in vier streke in die Vrystaat gehou is, is ook as onreëlmatig en ongrondwetlik bevind.

KwaZulu-Natal

’n Hofbeslissing van September waarvolgens die uitkoms van KwaZulu-Natal se 2015-konferensie betwis is, het van krag gebly.

Dit beteken die 27 lede van die provinsiale uitvoerende (PUK) mag nie aan die stemproses deelneem nie. Slegs die oorspronklike 870 aangewese lede kan stem

Die strukture van die ANC

Die streeksuitvoerende komitee (SUK)

Die komitee word elke twee jaar deur verteenwoordigers van die takke in die streek tydens ’n streekskonferensie verkies.

Die provinsiale uitvoerende komitee (PUK)

Lede van dié komitee word tydens ’n provinsiale konferensie wat elke drie jaar deur die verteenwoordigers van die takke in die betrokke provinsie verkies.

Die nasionale uitvoerende komitee (NUK)

Dit is een van die belangrikste liggame in die party en is vir die aanvoering van die party verantwoordelik. Dit geskied elke vyf jaar tydens die nasionale konferensie (wat nou by Nasrec plaasvind).

Die nasionale konferensie

Dit is die groot kanon van alle konferensies en vind elke vyf jaar plaas. Dis hier waar al die top-besluite van die party geneem word. Minstens 90 persent van die stemgeregtigde afgevaardigdes bestaan uit tak-verteenwoordigers.

Dan is daar ook die ANC-vroueliga en die ANC-jeugliga. Beide funksioneer onafhanklik.

Hoe werk die stemproses?

Takke wie se integriteit bo verdenking is (“in good standing”), stuur afgevaardigdes na die nasionale konferensie. Vir elke 100 lede kan daar een afgevaardigde gestuur word. Vir elke 250 lede kan daar ’n tweede afgevaardigde gestuur word.

Die vroue-, jeug- en veterane-liga stuur 60 afgevaardigdes.

Vrydag het die NUK ’n voorstel waarvolgens die stemproses vir die posisie van president en adjunk-president geskei moet word, verwerp.

Die voorstel is deur pres. Jacob Zuma gemaak om ’n geleentheid te skep waarvolgens hy weer moontlik tot adjunk-president verkies kon word.

Volgens die stemproses gaan daar nou gelyktydig vir al ses top-posisies gestem word. Die stemmery neem Saterdag 14:00 ’n aanvang en die resultate sal hopelik teen Sondag bekend gemaak word.

Wat word van ANC-lede verwag?
  • Om aan 'n ANC-tak te behoort, ledegeld te betaal en te help om die ANC uit te bou;
  • Om aktief deel te neem aan die bespreking, formulering en implementering van ANC-beleid en -programme;
  • Om die besluite van die betrokke strukture van die beweging te aanvaar en te verdedig;
  • Om die eenheid van die ANC en die demokratiese beweging te versterk en om korrupsie, nepotisme en faksievorming te beveg;
  • Om te stry teen rassisme, stam-chauvinisme, seksisme, godsdienstige en politieke onverdraagsaamheid of enige vorm van diskriminasie;
  • Om deurlopend op hoogte te bly van politieke en ander ontwikkelings, en hul eie vermoëns op te bou as deel van 'n proses van lewenslange onderrig;
  • Om in voeling te bly met die mense en 'n aktiewe rol te speel in gemeenskapsake;
  • Om op 'n voorbeeldige wyse op te tree in die alledaagse lewe, en nie verantwoordelike posisies te misbruik vir selfverryking of persoonlike voordeel nie.

Bron: ANC

Bronne: anc.org.za, news24.com, ewn.co.za, bbc.com