“Dit is een groot gemors,” vertel ds. Kobus van Rooyen wat die afgelope vyf jaar leraar by die NG kerk Bellville-Noord is.

Die kerk betaal al sy rekeninge en probeer sy voet nêrens verkeerd sit nie.

Die gereelde eredienste word gehou, die afgelope kerssangdiens was 'n enorme sukses en die onlangse kerkbasaar se tafels het gekreun van die kerrie en rys en basaarpoedings.

Dié basaar is altyd 'n groot gunsteling onder sy lidmate.

Altesaam 189 houtkerkstoele, twee yskaste (waarvan een 'n dubbeldeuryskas is), 'n mikrogolf, 'n kombuistafel met agt stoele, sewe opvoutafels en 'n televisie is deur die balju weggedra.

Maar toe die balju verlede week, sonder enige voorafaankondiging, skielik by die kerkgebou parkeer en alles begin konfiskeer, weet die kerkraad iewers skort iets.

“Kyk, eers ná die tyd toe stel ons vas hoekom die man die kerkgebou omtrent kaal gelaat het,” vertel 'n lid, wat anoniem wil bly.

Die kerk verhuur die afgelope drie jaar die kerksaal uit aan 'n dagsorgsentrum wat geen affiliasie met die NG kerk het nie, vertel hy.

Die eienaar van die dagsorg is glo onlangs deur 'n voormalige werknemer vir R10 000 gedagvaar weens haar onregmatige afdanking.

“Sien, soos ek dit nou het, het die eienaar toe nooit op die dagvaarding reageer nie. En toe kom die balju na ons kerk en kom haal sommer ons goed.

“Nie net is dit heeltemal verkeerd nie, maar jinne! Dit was baie meer as R10 000 se goedere wat hy in daardie vragmotor gelaai het!”

Altesaam 189 houtkerkstoele, twee yskaste (waarvan een 'n dubbeldeuryskas is), 'n mikrogolf, 'n kombuistafel met agt stoele, sewe opvoutafels en 'n televisie is deur die balju weggedra.

Die balju het die pakkery glo so vinnig gedoen dat die personeel van die dagsorgsentrum glo ds. Kobus nie betyds genoeg kon laat weet dat sy kerk stuk-stuk weggedra word nie.

Dink jy ons sal ons lidmate op stukkende stoele laat sit?

Toe hy eindelik by die kerk opdaag, het net 'n “stukkie papier” wat die balju in die kerk agtergelaat het, vir hom gewag. Die papier was genoeg om 'n bitter smaak in lede van die kerkraad se monde te laat. 

“Volgens daardie papier was al ons meubels in 'n ‘slegte’ toestand,” vertel 'n ander lid aan Huisgenoot.

“’n Slegte toestand?” vra die lid dan woedend.

“Daardie stoele wat in die konsistorie was, was in 'n puik toestand, ek sê jou. En die 189 stoele wat die balju hier weggedra het was nou die dag nog vir ons basaar gebruik. Dink jy ons sal ons lidmate op stukkende stoele laat sit?”

Nou sukkel ds. Kobus om die eienaar van die dagsorgsentrum onder oë te kry.

Hy glo die balju het wel die eienaar van die dagsorgsentrum, wat die adres van die kerk deurgegee het, vooraf in kennis gestel sonder om 'n woord daarop te rep. 

Dit is baie ongewoon dat 'n balju by 'n adres sal opdaag om dadelik goedere te verwyder sonder dat hy vooraf soontoe gegaan het met die lasbrief om 'n inventaris van die goedere op te stel.

In die kerk se meer as 50 jaar bestaan, is hierdie ’n groot terugslag vir die gemeente, vertel ds. Kobus.

“Die kerkraad het intussen regsadvies ingewin sodat die kerk se goedere nie deur die balju verkoop word nie. Ons het reeds 'n beëdigde verklaring by die polisie afgelê en probeer tyd inwin tot ons ons meubels kan terugkry.”

Volgens hom kan dit tot drie weke neem.

Maar ds. Kobus sê daar is nog oorgenoeg stoele in die kerk (wat in 'n goeie toestand is) vir hul lidmate om op te sit wanneer hulle die eredienste bywoon.

• Die eienaar van die dagsorgsentrum, Sylvia Hamman, stem egter nie saam met die kerk se bewerings nie. Sy sê sy het alles in haar vermoë gedoen om te verhoed dat die balju die kerk se goedere daardie dag wegdra. 

"Die balju het vooraf na die terrein gekom om die waarde van die goedere op te skryf, maar ek het dadelik vir hom gesê dit is nie my eiendom nie, dat dit aan die kerk behoort. Ek het ook my prokureur gekontak wat weer op hul beurt die balju gekontak het, om hulle te waarsku dat dit die kerk se goedere is. Maar steeds het die balju later teruggekom en alles van die kerk begin opgelaai,” vertel Sylvia. 

“Ek het wraggies alles gedoen om dit te stop."

• Huisgenoot het die balju in Bellville-Suid gekontak wat verantwoordelik was vir die verwydering van die kerk se goedere. By navraag het hulle gesê hulle mag geen inligting aan die media gee nie.

• Arnold Vermaak, 'n prokureur in skuldinvordering by Visagie Vos in Kaapstad, sê dit is baie ongewoon dat 'n balju by 'n adres sal opdaag om dadelik goedere te verwyder sonder dat hy vooraf soontoe gegaan het met die lasbrief om 'n inventaris van die goedere op te stel. 

“Die balju gaan gewoonlik vooraf om 'n inventaris van die goedere op te stel sodat die skuldeiser se prokureur kan kyk of die waarde van die goed voldoende sal wees om die skuld te delg. Dit is net in uitsonderlike gevalle, byvoorbeeld as daar 'n dreigende gevaar is dat die goedere vooraf verkoop sal word, dat 'n lasbrief geëndosseer word vir die onmiddellike verwydering van goedere.”

Volgens Arnold moet die kerk hul beëdigde verklaring by die balju se kantoor indien waarin hulle bevestig die goedere behoort aan die kerk, en waar moontlik, bewyse daarvan lewer. 

“Die balju moet dan na die skuldeiser (in dié geval die voormalige werknemer van die dagsorg) teruggaan en vasstel of sy na aanleiding van die kerk se verklaring instem dat die kerk se goedere van die beslaglegging vrygestel word.”

As sy nie toegee nie, sal die partye hulself na die hof moet wend vir tussenpleitverrigtinge.