Hasie-generasie – Hoe om ’n hasie te brei

Die hasies se kop en lyf word in een stuk van ’n baie sagte sort handdoekstofdraad gebrei. Die bababoetie het ’n wit snoet; dus sal jy kleure moet wissel om dit te brei. Die sterte bestaan uit donsige pompons en die binnekant van die ore is van stukkies oorskietlap gemaak. Die hasies is die regte projek om ’n beginner van eenvoudige fatsoenering te leer.

Afkortings

 • aw – aweregs
 • beg – begin
 • 3tes – verminder 2 steke deur volgende 3 steke saam regs te brei
 • gl – glip
 • gs – glipsteek/-steke
 • her – herhaal
 • oorbl – oorblywende
 • r – regs
 • rva – vermeerder 1 steek deur voor en agter in dieselfde steek regs te brei
 • st(e) – steek(steke)
 • tes – tesame
 • tglso – trek glipsteek oor

Breidraad

Liggewig-dubbelbreidraad 100% poliëster met handdoekstof- of sjenieltekstuur

Ma-haas:  1 x 50 g bol wit (A)

Bababoetie:  1 x 50 g bol wit (A), 1 x 50 g bol ligblou (B)

Babasussie:  1 x 50 g bol ligpienk (C)

Breipenne

4 mm-breipenne

Ander

Poliësterspeelgoedstopsel; aanstryk-tussenvoering; oorskietmateriaal; bruin of swart

oorskietbreidraad.

Spanning

16 ste en 31 rye = 10 cm. Dit maak nie saak as die spanning nie heeltemal korrek is nie; die hasies sal net ’n bietjie kleiner of groter wees as dié op die foto.

Voltooide grootte

Ma-haas 14 cm lank (sonder stert) en 11 cm hoog

Babahasies 9 cm lank (sonder stert) en 9 cm hoog

Patroon vir babahasies

Kop en lyf

Stel 5 ste op met 4 mm-penne en A as jy die boetie brei of C as jy die sussie brei. 1e ry: [rva] 4 keer, r1. 9 ste. 2e ry: aw. 3e ry: [rva, r1] 4 keer, r1. 13 ste. 4e ry: aw. 5e ry: [rva, r1, rva] 4 keer, r1. 21 ste. 6e ry: aw. Brei verder met B as jy die boetie brei of hou aan met C vir die sussie. 7e ry: [rva, r3, rva] 4 keer, r1. 29 ste. 8e ry: aw. 9e ry: [rva, r5, rva] 4 keer, r1. 37 ste. 10e ry: aw. Brei 4 rye in ks. 15e ry: [rva, r7, rva] 4 keer, r1. 45 ste. 16e ry: aw. Brei 8 rye in ks. 25e ry: [r2tes, r7, gl 1, r1, tglso] 4 keer, r1. 26e ry: aw. 27e ry: [r2tes, r5, gl 1, r1, tglso] 4 keer, r1. 28e ry: aw. 29e ry: [r2tes], her tot by laaste st, r1. 30e ry: aw. 31e ry: [r2tes], her tot by laaste st, r1. 32e ry: aw. Ryg draad deur oorbl ste.

Ore – brei twee

Stel 3 ste op met 4 mm-penne en B vir die boetie of C vir die sussie. 1e ry: [rva] 2 keer, r1. 5 ste. 2e ry: aw. 3e ry: r1, [rva] 2 keer, r2. 7 ste. 4e ry: aw. Brei 12 rye in ks. 17e ry: r2, r3tes, r2. 5 ste. 18e ry: aw. 19e ry: r. 20e ry: aw. Ryg draad deur oorbl ste.

Patroon vir mammahaas

Kop en lyf

Stel 9 ste op met A en 4 mmpenne. 1e ry: [rva, r1] 4 keer, r1. 13 ste. 2e ry: aw. 3e ry: [rva, r1, rva] 4 keer, r1. 21 ste. 4e ry: aw. 5e ry: [rva, r3, rva] 4 keer, r1. 29 ste. 6e ry: aw. 7e ry: [rva, r5, rva] 4 keer, r1. 37 ste. 8e ry: aw. 9e ry: [rva, r7, rva] 4 keer, r1. 45 ste. 10e ry: aw. 11e ry: [rva, r9, rva] 4 keer, r1. 53 ste. 12e ry: aw. Brei 8 rye in ks. 21e ry: [r2tes, r9, gl 1, r1, tglso] 4 keer, r1. 45 ste. 22e ry: aw. 23e ry: [r2tes, r7, gl 1, r1 tglso] 4 keer, r1. 37 ste. 24e ry: aw. 25e ry: r. 26e ry: aw. 27e ry: [rva, r7, rva] 4 keer, r1. 45 ste. 28e ry: aw. 29e ry: [rva, r9, rva] 4 keer, r1. 53 ste. 30e ry: aw. 31e ry: [rva, r11, rva] 4 keer, r1. 61 ste. 32e ry: aw. Brei 12 rye in ks. 45e ry: [r2tes, r11, gl 1, r1, tglso] 4 keer, r1. 46e ry: aw. 47e ry: [r2tes, r9, gl 1, r1, tglso] 4 keer, r1. 48e ry: aw. 49e ry: [r2tes, r7, gl 1, r1, tglso] 4 keer, r1. 50e ry: aw. 51e ry: [r2tes], her tot by laaste st, r1. 52e ry: aw. 53e ry: [r2tes], her tot by laaste st, r1. 54e ry: aw. Ryg draad deur oorbl ste.

Ore – brei 2

Stel 5 ste op met A en 4 mmpenne. 1e ry: r1, [rva] 2 keer, r2. 2e ry: aw. 3e ry: r2, [rva] 2 keer, r3. 4e ry: aw. 5e ry: r3, [rva] 2 keer, r4. 11 ste. 6e ry: aw. Brei 20 rye in ks. 27e ry: r4, r3tes, r4. 28e ry: aw. 29e ry: r. 30e ry: aw. 31e ry: r3, r3tes, r3. 32e ry: aw. Heg af.

Afwerking

Vou die hasie in die helfte met die regte kante teen mekaar. Werk die naat van elke punt af toe, maar laat ’n opening van omtrent 2 cm in die middel. Dop die werk om sodat die regte kant buite is. Stop op. Werk opening toe.

Ore

Knip twee ore uit materiaal waaraan tussenvoering gestryk is. Gebruik twee stukke tussenvoering saam vir elke oor sodat dit regopper kan staan. Werk die oor van materiaal aan die binnekant van ’n gebreide oor vas. Werk die ore aan weerskante van die kop vas en gebruik die fatsoenering aan die bokant van die kop om die ore korrek en op die regte afstand van mekaar te plaas.

Finale afronding

Borduur die neus met pienk of wit breidraad en die oë en mond met bruin of swart breidraad (soos op foto). Maak ’n pompon-stert van wit breidraad en werk dit agter aan die onderkant van die hasie vas.

Nog karakters om the brei

Dié oulike patroon kom uit die boek Breistories wat in boekwinkels en by www.kalahari.net beskikbaar is. Dis geskryf deur Laura Long en uitgegee deur Metz Press. Lees meer oor al die karakters wat gebrei kan word by www.metzpress.co.za.