Rit se gedenkdiens word beplan vir Donderdag 14 September.

“Dierbare familie en vriende, die gedenkdiens vir Retief van Rooyen sal plaasvind vanuit die Nederduitsch Hervormde gemeente Pretoria-Oos,” het Annelie in ’n teksboodskap laat weet.

Die kerk is geleë by Delyweg 100, Waterkloofpark, en die gedenkdiens begin om tweeuur die middag.

“Innige dank vir julle bede en liefde,” sluit sy die boodskap af.

Anneli se musiekpromotor, Lydia Winchester, sê die familie is nog te hartseer om die media te woord te staan.

In 2012 was Van Rooyen SC reeds 55 jaar lid van die Pretoriase balie. In regskringe is al na hom verwys as ’n nonkonformis, perfeksionis en ’n reus met ’n klein hartjie.

Hy laat sy vrou, Tillie (84), Anneli en seun, Gerhard, agter.

In Anneli se teksboodskap vra sy rouklaers om haar persoonlike assistent, Elouna Ollewagen, by 072-154-7596 te laat weet as hulle die diens gaan bywoon ter wille van beraamde getalle.