Terwyl baie mense van ’n bevordering en beter vergoeding droom, moet hulle rekening hou met hoe dit hul welsyn gaan beïnvloed.

Die navorsers het bevind mans en vroue wat teen die beroepsleer uitklim, kla dat hulle bedruk en siek voel nadat hulle meer verantwoordelikhede aanvaar het.

Tussen 2008 en 2014 het kenners aan die Universiteit van Stockholm 2 000 vroue en 1 400 mans in Swede gemonitor. Van hulle het ongeveer twee derdes geen bevordering aangemeld nie, terwyl 700 een, 367 twee en 139 drie keer bevorder is. Nog 50 het vier keer opgang gemaak.

Lees ook: Hoe belangrik is hegte vriendskappe vir my gesondheid?

Deelnemers moes toe terugvoer gee oor hul algemene gesondheid op ’n skaal van “baie goed” tot “baie swak”. Hulle moes ook aandui in watter mate hulle gelukkig of terneergedruk was.

Die mense wat in die voorafgaande twee tot vier jaar bevorder is, was meer waarskynlik ongesond. Mans het meer melding van probleme met geestesgesondheid gemaak en vroue meer van liggaamlike siektes.

“Werkbevordering hou tot vier jaar daarna verband met swakker gesondheid en ’n groter voorkoms van depressie by mans sowel as vroue,” skryf die navorsers in die International Journal of Epidemiology. Hulle sê dié gesondheidstruikelblokke sal heel waarskynlik net op kort termyn voorkom en gaan ná vier tot agt jaar ná die bevordering vanself weg.

Lees ook: Werkstres laat jou meer eet

“Bevordering beteken dikwels langer ure en meer verantwoordelikhede. Dit kan ’n mense se gesondheid benadeel tot jy eindelik daarby aanpas.

“(Ook is) party mense net eenvoudig nie geskik vir bevordering nie,” het prof. Cary Cooper, ’n kenner van organisatoriese sielkunde van die Manchester-sakeskool, bygevoeg.

Cover Media