Brad Pitt en Angelina Jolie het ingestem om ter wille van hul kinders ’n “verenigde front” voor te hou tydens hul egskeidingsgeding en toesigstryd.

Sedert hulle in September verlede jaar bekendgemaak het dat hulle gaan skei, is dié ouers van ses in ’n regsgeding gewikkel oor wie toesig gaan kry, asook oor die besonderhede van hul egskeiding.

Maar die paar het nou ’n gesamentlike verklaring uitgereik dat hulle ’n ooreenkoms bereik het om alle nadere besonderhede van hul regstryd vir hulself te hou deur ’n privaat regter te gebruik om hul sake te behartig.

“Die partye en hul raadgewers het ooreenkomste onderteken om hul kinders en gesin se reg op privaatheid te beskerm deur alle hofdokumente vertroulik te hou en ’n privaat regter aan te stel om enige nodige regsbesluite te neem en die spoedige oplossing van enige oorblywende kwessies te bevorder,” lui die verklaring.

“Die ouers is daartoe verbind om as ’n verenigde front op te tree om herstel en hereniging te bewerkstellig.”

Dit is die eerste gesamentlike verklaring wat Brad en Angelina uitreik sedert hul skeiding bevestig is.

Die vervreemde egpaar het in November verlede jaar vir die eerste keer ’n ooreenkoms oor die toesig van hul ses kinders bereik. Besonderhede het kort voor lank uitgelek en daar is onthul Angelina sou primêre sorg van die kinders hê en Brad word net besoeke onder die toesig van ’n terapeut toegelaat.

’n Regter het hul ooreenkoms in Desember verlede jaar afgeteken en dae later het Brad ’n dringende mosie ingedien om alle dokumente wat met hul saak verband hou, te verseël. Die Allied-ster het beweer die bekendmaking van besonderhede kan hul kinders skade berokken, maar ’n regter het geweier om dit op grond van dringendheid te oorweeg.

Die 53-jarige het later daardie maand ’n gewone mosie ingedien. Later is onthul Angelina het ingestem die gesin se sake moet privaat gehou en alle dokumente en toekomstige inligting oor die voortgaande hofsaak moet uit die openbare oog bly.

© Cover Media