Jy gaan binnekort dalk heelwat meer moet uithaal vir ’n gesonde stukkie bruinbrood.

’n Voorstel om ’n tegniese wysiging te maak aan belastingwetgewing vir brood kan daartoe lei dat verbruikers 14 persent meer moet betaal vir sekere kategorieë van bruin- of bruinkoringbrood wat onder meer insluit volgraanbrood, hoëveselbrood, hoëproteïenbruinbrood en bruingesondheidsbrood.

Op die oomblik koop verbruikers alle vorme van bruinbrood teen ’n prys wat geen belasting insluit nie, in plaas van die 14 persent wat by die meeste kos en dienste ingesluit word.

In ’n verslag van die ouditeursfirma PriceWaterhouseCoopers verduidelik hulle in broodbelastingwetgewing wat in 1991 ingestel is, word bruinbrood beskryfas iets wat daarvoor in aanmerking kom om nie belas te word nie.

“Bruinbrood is beskou as ‘merietegoedere’ (goedere en dienste wat die staat meen gesubsidieer of gratis moet wees); daarom het dit gekwalifiseer as ’n nulgradering-kossoort,” sê Charles de Wet van die ouditfirma  PriceWaterhouseCooper.

Nog produkte wat kwalifiseer om onder enige BTW verkoop te word, sluit  in vrugte en groente, melk en eiers.

Volgens die gewysigde weergawe van die wetgewing wat vroeër in 2017 gepubliseer is, het die definisie van bruinbrood nou verander. Dit beteken sekere subkategorieë bruinkoringbrood, soos volgraanbrood, hoëveselbrood, hoëproteïenbrood en gesondheidsbrood wat voorheen nie belas is nie, sal nou met 14 persent belas word.

Slegs gewone bruinbrood sal steeds sonder enige BTW verkoop word.

“Dit sal sonder twyfel ’n uitwerking hê op die aanbod van goedere, maar eindelik sal die grootste impak op die verbruiker wees,” sê Charles.

Die wetgewing sal na verwagting in Desember 2017 of vroeg in 2018 gepromulgeer word deur die president.