Maar die mini-produkte, waarvan Huisgenoot/YOU deel vorm, is meer as net dit.

Dit word ook opvoedkundig gebruik in professionele omstandighede deur onder meer spel- en spraakterapeute.

Spraakterapie met mini’s
Lizelle Kerslake, spraakterapeut van Therapeace in Linden, Randburg, sê sy gebruik die Little Shop-produkte daagliks in terapiesessies, veral vir klein kinders onder vier jaar vir verbeeldingspel. Die klein produkte word veral ingespan met fonologiese bewustheid (wat jou brein doen met wat hy hoor).

“Ek sal byvoorbeeld die broodjie (uit die reeks) gebruik terwyl ons ’n liedjie sing, maar die woord brood uitlaat en net na die broodjie wys. Ek sal dit ook gebruik om aan taal- en ouditiewe prosesseringsvaardighede te werk, deur byvoorbeeld te vra wat ’n mens alles met ’n broodjie kan doen.”

Lizelle sê terapeute hou van spel as deel van terapie omdat kinders meer op dié manier leer. Die produkte word ook gebruik wanneer kinders ’n woord moet klank.

Maak sin van emosies
Lianca Fourie, ’n geregistreerde berader aan die Tuinroete wat in spelterapie vir kinders tussen drie en 18 jaar spesialiseer, sê die voordeel van spelterapie is dit is nie afhanklik van ’n voorafopgestelde agenda nie. “Die terapeut moet probeer om 100 persent-teenwoordig te wees binne die sessie om die kind te lei na bewustheid rondom die self. Deur die spel maak kinders sin van hul eie wêreld en gevoelens.”

Die Checkers Little Shop-versameling word ook opvoedkundig gebruik in professionele omstandighede deur onder meer spel- en spraakterapeute. Foto: Verskaf

Lianca sê spelterapiesessies is grotendeels afhanklik van die verbeeldingryke projeksies wat die kind self openbaar. Dus kan enigiets gebruik word as materiaal en middel om uit te vind en te sien hoe die kind sin maak van sy leefwêreld deur wat in die spel uitkom.

“Materiaal vanuit die natuur, soos blare, veertjies, klippies en stokkies tot iets so eenvoudig soos kryte en papier kan gebruik word. Die Checkers Little Shop-produkte is ’n luuksheid wat binne sessies gebruik kan word,” sê Lianca.

Sy sê die moontlikhede van die gebruik daarvan in spelterapiesessies sluit die volgende opsies in:

Wanneer ek ’n kind die eerste keer ontmoet, hou ek daarvan om ’n genogram op te stel van die kind se familie. ’n Mens kan dus lekker kreatief raak en vir die kind sê om ’n Checkers Little Shop-produk vir elke familielid te kies wat hulle spesifiek aan daardie mens laat dink. Hulle kan ook deel waarom hulle daardie produk vir die mens gekies het, byvoorbeeld: Ouma-beskuit vir ouma, ’n Huisgenoot vir mamma (want sy lees elke week haar Huisgenoot), ensovoorts.

Wanneer ’n mens versterking-van-die-self-aktiwiteite doen, kan jy die kind die geleentheid gee om een produk vanuit die Little Shop-produkte te kies wat hulle die beste voorstel. Hiermee sal ’n mens vinnig kan hoor hoe die kind homself beskryf; hoe hy sy eie sterk- en swakpunte ervaar en waar die kind se selfbewustheidsvlakke lê.

“Ons doen baie emosiewerk, en ’n mens sou die Checkers Little Shop-produkte gebruik waar die kind ’n produk kan kies om spesifieke emosies voor te stel,” sê Lianca.

Die kind kan byvoorbeeld kies: As hy gelukkig is kies hy Milo, want dit is sy gunstelingwinterdrankie; as hy hartseer is kies hy toiletpapier, want hy gebruik dit as hy huil; as hy bang is kies hy Bovril, want dit is swart; en as hy kwaad is Aromat, want dit brand sy mond.

Lianca sê met sandwerk word verskeie miniatuurpoppies en items gebruik om ’n sandbaktoneel te skep. Die kind se projeksies word gebruik om sy wêreld te verken. Die Checkers Little Shop-produkte kan hiertydens gebruik word en dieselfde konsep geld vir ’n poppespel binne ’n pophuis.

Riana Knouwds, arbeidsterapeut van Vereeniging, sê die Little Shop-produkte kan help om kinders se verbeelding aan te wakker. “Baie kinders vandag speel nie meer nie en ouers weet nie hoe om verbeeldingspeletjies met kinders te speel nie. Kinders speel deesdae net op rekenaars en nie meer soos destyds nie. Kinders moet speel oor wat hulle ervaar. Met produkte soos hierdie en poppies kan jy hulle leer van koop, geld en produkte.”

Behalwe vir die voordele van terapie, is die produkte ook veelsydig in die gebruik van handwerk.

Doen-dit-self-projekte
Eleanor Douglas-Meyers, ’n joernalis en handwerk-blogger van Port Elizabeth, bestee baie tyd daaraan om vir haar seun goed te maak. Sy gebruik die produkte om yskasmagnete te maak. Pleks van ’n inkopielysie kan jy die magnete op die yskas as herinnering gebruik vir wat gekoop moet word. Eleanor sê die klein produkte is ook ideaal om in ’n pophuis te gebruik.
Save