Sy het die hof meegedeel sy beskou die laboratoriumresultate wat deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens aangebied is, as “wetenskaplik ongeldig” omdat die standaard bedryfsprosesse (SBP) nie behoorlik gevolg is nie.

Olckers het ook aangedui haar mandaat het nie die hertoets van DNS-monsters ingesluit nie. Adv. Susan Galloway, die staatsaanklaer, wou van haar weet hoekom sy nie op eie houtjie die monsters weer aan toetse onderwerp het nie. 

Volgens haar het sy dit nie gedoen nie omdat sy nie deur die Van Breda-verdediging gevra is om dit te doen nie.

Olckers het ook gesê ’n hoeveelheid monsters kan nie op verskillende maniere hanteer word nie. Dit moet steeds aan die SBP voldoen, want “gehalte mag nie ingeboet word nie”.

Galloway het haar daarop gewys dat haar eie objektiwiteit en gehaltebeheer van so ’n aard was dat sy nie kon bevestig een van die monsters het aan Martin van Breda behoort nie. Galloway het weer genoem dat Olckers nooit in ’n forensiese laboratorium gewerk het nie. Olckers het reageer deur te sê biologiese prosesse is generies.

Vorige sake

Galloway het twee vorige sake geopper waar Olckers ook onder kritiek deurgeloop het. 

In een van die sake het die regter gesê Olckers het “lywige lêers” versoek. As gevolg daarvan moes 11 laboratoriumpersoneel oor ’n tydperk van 10 hofdae onder kruisverhoor geneem word. Aan die einde daarvan was haar gevolgtrekking “daar kan nie op die laboratorium se kultuur vertrou word nie”.

Haar praktiese ervaring en kennis van statistiek het ook weer onder die loep gekom.

Op regter Siraj Desai se vraag of die twee regters ongelukkig was met haar, het die verdediging beswaar aangeteken en gesê sy het net in een van die sake getuig. Olckers het nie geantwoord nie.

Desai het haar gevra of sy kan verduidelik hoekom Marli van Breda se bloed nie op die byl gevind is nie, maar wel haar aanraak-DNS.

Olckers het erken sy is nie ’n bloedspatselkundige nie en aanraak-DNS kon enige tyd op die byl beland het.

Die neuroloog dr. Michael Du Trevou sal na verwagting getuig wanneer die saak Maandag voortgaan.

Bron: news24.com