Privaat skole is geregtig om skuld te verhaal deur die gedwonge verkoop van huise wat deur wanbetalende ouers besit word, het die hooggeregshof van KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg Woensdag uitspraak gelewer.

[caption id="attachment_168622" align="alignnone" width="600"]Foto ter illustrasie. Foto: Wikimedia Foto ter illustrasie. Foto: Wikimedia[/caption]

Die privaatskoolgemeenskap het die saak fyn dopgehou oor die verreikende implikasies wat dit vir skuldinvordering inhou.

Die aansoek, voor regterpresident Achmat Jappie van KwaZulu-Natal, is deur St Charles College in Pietermaritzburg teen Henry en Gleryl Du Hecquet De Rauville ingedien. Hulle het twee seuns by die skool gehad, wat albei matriek behaal het.

Hulle het die skool R620 000 se fooie geskuld wat oor twee jaar opgeloop is. Die egpaar het ’n erkenning van skuld onderteken en ’n geskrewe betalingsooreenkoms aangegaan. Die geld is nie betaal nie en die skool het ’n beslissing teen hulle gekry.

Toe die balju met die lasbrief vir eksekusie opdaag, kon hy net op roerende bates ter waarde van net meer as R6 000 beslag lê. Die skool het die hof toe toestemming gevra om die gesinshuis in Albert Falls te verkoop.

Die egpaar het gesê die huis het sentimentele waarde en die ware waarde daarvan sal nie met ’n gedwonge verkoop realiseer nie.

Belangriker nog, hulle het ’n grondwetkwessie geopper deur aan te voer die Suid-Afrikaanse Skolewet verbied sodanige skuldverhaling van ouers van kinders in staatskole.

“Hulle het aangevoer dit kom neer op differensiële behandeling wat onregverdige diskriminasie is teen ouers van kinders wat privaat skole bywoon,” sê Achmat in uitspraak.

“Hulle het aangevoer hierdie differensiële behandeling is arbitrêr en irrasioneel. Hulle voer aan hulle moet op gelyke voet geplaas word met ouers van kinders wat openbare skole bywoon.”

Achmat sê hulle het ’n ingeligte besluit geneem om hul seuns na ’n onafhanklike skool te stuur.

“Hulle het geweet hulle sou die koste van onderrigfooie aangaan en hulle het dit vrywillig gedoen. Hulle het ’n keuse gehad het, as hulle so gewens het, om hulle by ’n openbare skool in te skryf en sou sodoende hul huidige penarie vermy het.”

Die skuld was beduidend en daar was geen aanduiding dat hulle nie alternatiewe verblyf kon bekostig nie.

Achmat het gesukkel met die egpaar se argument dat differensiële behandeling op onregverdige diskrimasie neerkom. Hulle sou moes toon hul waardigheid is aangetas.

Hulle het gekies om hul seuns na daardie skool te stuur en kon dit doen, want hulle het ’n hoër ekonomiese status as ander ouers geniet.

“Die uitoefening van hierdie keuse tas nie fundamenteel hul waardigheid aan nie.”

Hy sê ander onafhanklike skole moes deel van die aansoek geword het, want dit kan ’n nadelige uitwerking hê in hoe hulle verkies om onbetaalde fooie te verhaal.

Hy het uitspraak gelewer dat op die gesinshuis beslag gelê kan word en die paartjie opdrag gegee om die koste van die aansoek te betaal.

Bron: News24