In 2017 was die gewildste eerste name vir meisies en seuns Enzokuhle, wat "doen goed" in Zoeloe beteken.

Die top drie name vir meisies was Enzokuhle, Melokuhle, wat “staan op vir wat reg is” beteken in Zoeloe en Amahle, wat “mooi”, in Zoeloe beteken. 

Die algemeenste middelname vir meisies was Precious, Princess en Angel. 

Enzokuhle, Melokuhle en Amogelang was in die top vyf vir albei geslagte, volgens Stats SA.

Die bekendste eerste name vir seuns was ook Enzokuhle. Daarby was Lethabo, wat “geluk” in Sesotho, Sepedi en Setswana beteken, asook Melokuhle ’n algemene eerste keuse onder ouers vir hul seuns. 

Die algemeenste middelname vir seuns was Junior, Blessing en Gift.

In die Wes-Kaap was Liam die gewildste naam vir seuns en Mia die gewildste meisienaam.

Luthando was die gewildste Gauteng-naam vir seuns en Lethabo vir meisies.  

Verdere inligting wat Satistiek Suid-Afrika bekend gemaak het was:

* Daar was 989 318 geboortes in 2017 geregistreer. Dis 2,1% meer as in 2016.

* 22% van hierdie geboortes was in Gauteng.

* Meer seuns as meisies is in 2017 gebore.  

* Ma’s van 35 en ouer het 14,7% van al die geboortes uitgemaak. Die gemiddelde ouderdom was 27. 

* 62% van al die geboortes in 2017 het geen inligting oor die pa bevat nie.