Verby is die dae dat kinders in een taal skoolgaan, leer, speel en grootgeword. Deesdae is die wêreld so veeltalig en die jong klomp so blootgestel, jy kan maklik glo jou kind moet eerder sy huistaal prysgee en by die toenemend Engelse wêreld inskakel.

laerskool skryf seun skool

Maar dit is ’n fout om jou kind van hul taalwortels te wil losmaak, sê kenners. Dit is belangrik dat ouers besef hoe waardevol dit vir ’n kind is om in sy of haar moedertaal skool te gaan.

21 Februarie is Internasionale Moedertaaldag.

Die tema vir vanjaar se Moedertaaldag is “ ’n Volhoubare Toekoms deur Veeltalige Onderrig”.

“Net wanneer ’n mens jou eerste of moedertaal onder die knie het, kan jy die basiese vaardighede van lees, skryf en syfergeletterdheid aanleer,” sê Annelie van Jaarsveldt, redaksielid van afrikaans.com.

Dié webtuiste is daarop gemik om Afrikaans se diversiteit en kleurrykheid in al sy vorme te vier.

Boonop stel afrikaans.com op 21 Februarie hul splinternuwe moedertaalonderrigblad bekend. Op dié interaktiewe blad word vrae beantwoord oor hoekom moedertaalonderrig belangrik is vir toekomstige sukses, meer word vertel oor veeltaligheid en bekommernisse en mites rakende moedertaalonderrig word besweer.

“Dit is altyd beter wanneer iemand in hul moedertaal kan leer,” beaam Celeste Paterson, ’n opvoedkundige sielkundige van Kaapstad.

“Kinders leer ’n taal die maklikste aan wanneer hulle baie jonk is,” sê sy; daarom is dit die beste om jou kind se taalvaardighede en kommunikasievernuf te slyp terwyl hulle klein is. En dit moet liefs in hul huistaal gebeur omdat kinders die maklikste in dié taal verstaan en begryp, sê sy.

En net omdat jou kind gereeld met ander tale soos Engels te doen kry, beteken nie jy moet eerder oorskakel na Engels nie.

“Om van kleins af aan twee tale blootgestel te word help hulle dit vinnig baasraak,” voeg Celeste by. Dis dus juis sinvol om hul moedertaal te behou terwyl hulle die ander taal of tale ook aanleer.

Op skoolvlak is moedertaalonderrig baie belangrik,” sê die Kaapse psigometris Deon Beets.

Hoewel dit vir sommige leerders sinvol kan wees om ná skool verder in Engels te studeer, is dit belangrik dat veral skoolkinders in hul moedertaal leer omdat dié vormingsjare belangrik is vir hul begripsvermoë.

Dit hou veral voordele in as ’n kind wiskunde- en wetenskapsterme eers in hul moedertaal baasraak, want dit lê die grondslag vir dié vakke. As die kind die vakterme later in Engels moet aanleer, is dit makliker omdat hulle die basiese grondslag daarvan verstaan.

As ouers wil hê hul kind moet ook goeie Engels-vaardighede aanleer, is dit voordeliger om jou kind Engels en Afrikaans albei op eerstetaalvlak te laat neem as om Afrikaans uit te skakel en oor te skuif Engels toe, sê hy.

Kinders wat in Afrikaans skoolgaan, word voldoende blootgestel aan Engels omdat dit oral is: op TV, in musiek, in boeke en op die internet, sê Celeste.

Jou kind sal ook gretiger wees om in hul huistaal te leer as jy taaltrots by hulle vestig.

“Kyk saam na die Afrikaanse nuus en TV-programme, sorg dat daar Afrikaanse tydskrifte in jul huis is, geniet Afrikaanse musiek saam en moedig jou kinders aan om Afrikaanse boeke lees,” sê Celeste.

Besoek afrikaans.com se nuwe blad oor moedertaalonderrig hier.