“Daar is baie studente wat opskop sonder dat hulle druip,” sê Pieter Kriel, algemene bestuurder by die Independent Institute of Education. Hy maan studente om nie sommer handdoek in te gooi nie. Al is dit nou kort voor die Junie-eksamen, is dit steeds nie te laat vir studente om hul sokkies op te trek nie.

Pieter gee wenke wat eerstejaars kan help om sewe algemene struikelblokke te oorkom:

1. Soms sukkel studente om by die nuwe akademiese klimaat aan te pas en voel dat hulle nie op dieselfde vlak as hul medestudente is nie. Maar die meeste van jou klasmaats voel waarskynlik net soos jy, reken Pieter. Hy stel voor dat studente onderling oor hul ervarings gesels. Naskoolse studies is in die algemeen oorweldigend aangesien die klasse langer en intenser is.

2. Studente is akademies onvoorbereid. Volgens Pieter berei die skoolstelsel leerlinge nie goed genoeg voor op hoër opvoeding nie. Hy raai studente wat sukkel aan om by ’n studenteraad of -diens om hulp te gaan aanklop.

3. Die verkeerde studierigting. Hoewel baie van ons droom om eendag ’n prokureur, apteker, ingenieur, dokter of juffrou te word, moet jy realisties wees oor jou beroepskeuse. Soms kies studente ’n kursus sonder om die verskeie vakke in ag te neem en dan onderpresteer hulle.

“As jy wiskunde op skool gedruip het, moet liewer nie op universiteit ’n kwalifikasie kies waar wiskunde ’n hoofvak is nie. In so ’n geval is dit beter om vroeër eerder as later na ’n ander rigting oor te skakel,” raai Pieter aan. Soms kan van jou krediete na die nuwe kwalifikasie oorgedra word.

4. Werk en studeer. Baie studente moet tydens hul studies deeltyds werk om aan die lewe te bly. Die deeltydse werk kan goed lyk op ’n CV, maar die ekstra verantwoordelikheid kan die student se studies negatief beïnvloed. Werkende studente word aangeraai om hul tyd goed te beplan. Hy raai studente aan om hul vrye tyd vir hul studies te gebruik en só die ekstra druk te verlig.

5. Persoonlike kwessies. Wanneer persoonlike kwessies soos ’n dood in die familie of ’n ernstige siekte ’n groot struikelblok word, nader ’n dosent of die gepaste personeellid vir raad. Vra eerder uitstel of neem tyd af om deur die kwessies te werk.

“Wanneer die kwessie effens minder ernstig is, soos ’n liefdesteleurstelling, probeer om die belangrikheid van die kwessie te oorweeg. Is dit groot of ernstig genoeg om jou toekoms op prys te stel?” sê Pieter.

6. Gebrek aan akademiese ondersteuning, raad en leiding. Enige goeie instansie behoort akademiese raad en leiding aan studente te bied, meen Pieter. “Ongelukkig is daar baie studente wat nie bewus is van sulke dienste nie, of eenvoudig nie daarvan gebruik maak nie.”

Studente moet dié dienste benut.

7. Studentelewe is ’n partytjie. Hoewel die studentelewe met nuwe vryhede kom, waarsku Pieter dat dit menige student se ondergang kan beteken. Moenie jou studies afskeep ter wille van partytjies nie.

“Studente moet heeltyd hul einddoel, naamlik ’n graad of kwalifikasie, in gedagte hou.”