Jy mag van jou pensioen- of voorsorgfonds ’n nabelaste bedrag van tot 100 persent van die fondswaarde onttrek as jy bedank – teenoor aftree. Dit word volgens ’n tabel uitgewerk.

Bespreek vir Skouspel!

Die eerste R22 500 is belastingvry, die volgende R577 500 word teen 18 persent belas, die daaropvolgende R300 000 teen 27 persent en daarna teen 36 persent. Met jou bedanking kan jy tot 100 persent onttrek, of alles of ’n deel daar los. Dit wat jy los, kan jy eers met jou aftrede onttrek.

As jy emigreer en nie toe jy bedank het geld uit die bewaringsfonds getrek het nie, kan jy al jou nabelaste fondsgeld kry voor jy die land verlaat. As jy reeds jou onttrekkingskans gebruik het, sal jy eers die fonds se voordele met aftrede ontvang.

As jy nie die amptelike stappe volg nie, beskou die SARB jou as ’n Suid-Afrikaner wat tydelik oorsee is. Dan sal jy nie die kontantwaarde van jou uittree-annuïteit kan onttrek tot jy amptelik emigreer nie.

Tweedens sal die volle bedrag wat jy uit die uittree-annuïteit trek ook aan bogenoemde belastingtabel onderhewig wees. Derdens sal dit deel wees van die totale bedrag wat jy met emigrasie mag uitneem. Dis nou R8 miljoen per gesin of R4 miljoen per persoon. Jy moet aansoek doen as jy meer wil uitneem. As jou versoek goedgekeur word, sal jy ’n heffing van 10 persent op die ekstra bedrag betaal.

Met aftrede moet jy minstens twee derdes van die uittree-annuïteitsfondswaarde gebruik om ’n verpligte pensioen of annuïteit te koop, en een derde kan as ’n eenmalige kontantbedrag geneem word. Dié bedrag sal ook belas word en mag oorsee geneem word, mits jy nie die toelaatbare emigrasiewaardes oorskry nie. Indien wel en jy het toestemming gekry om dit landuit te vat, sal jy ook die 10 persent-heffing daarop moet betaal.

Lees die volledige artikel in Huisgenoot van 18 Februarie.