Die Suid-Afrikaanse dowe gemeenskap was woedend oor Thamsanqa Jantjie se tolkwerk en sê dit was net ’n gefladder van hande.

Maar Jantjie is tevrede met sy werk. “As ek verkeerd getolk het, hoekom is dit nou ’n probleem? Hoekom was dit nie ’n probleem toe ek die tolk was by MaSisulu (Albertina Sisulu) se begrafnis en talle groot geleenthede in Suid-Afrika nie?” het hy aan die Mail & Guardian gesê.

Jantjie beweer nou hy het ’n skisofreniese episode gehad terwyl hy langs wêreldleiers op die verhoog gestaan het. “Ek het skisofrenie, maar gebruik medikasie daarvoor,” sê hy.

Hy sê hy het konsentrasie verloor, harde stemme begin hoor en toe gehallusineer. Hy sê ook hy is nie seker wat tot die aanval gelei het nie, maar skryf dit toe aan die vreugde wat hy ervaar het of die grootsheid van die geleentheid.

“Daar was niks wat ek kon doen nie. Ek was alleen in ’n baie gevaarlike situasie. Ek het myself probeer beheer om nie vir die wêreld te wys wat aangaan nie. Ek is baie jammer; dis die situasie waarin ek myself bevind het. My gehoor is aangetas, wat die tolkwerk bemoeilik het.”

Hy het besluit om voort te gaan al het sy gebare nie sin gemaak nie.

“Dis hoogs onwaarskynlik dat sy verkeerde tolkwerk deur skisofrenie veroorsaak is, maar daar is tog ’n skrale moontlikheid dat dit die oorsaak kon wees,” sê Debbie Bright, ’n kliniese sielkundige van Johannesburg.

Jantjie is ’n senior tolk by Interpreters SA, dieselfde maatskappy wat hom vir die gedenkdiens gehuur en R850 vir die dag se werk betaal het, sê hy.

Hy sê hy voer ’n bestaan as tolk en het formele kwalifikasies as ’n gebaretolk.

Skisofrenie is ’n geestestoestand wat gekenmerk word deur deurmekaar denkprosesse en aangetaste emosionele reaksies. Die simptome sluit in paranoïese gedrag en waanvoorstellings.

-         Koketso Mashika (@koketsoMashika)

Bronne: http://www.itv.comhttp://mg.co.za, http://www.iol.co.za