Dis een van die opspraakwekkende bevindings in 'n nuwe verslag getiteld Political Musical Chairs: Turnover in the National Executive and Administration Since 2009.

En dié vinnige en voortdurende personeelomset wat sleutelposte betref, het beslis bestendigheid en stabiliteit in die nasionale administrasie, en dus landsbestuur, ondermyn.

Daar was meer as 200 veranderings in die topstruktuur – ministers en hul DG's – wat die grondslag vir die bestuur van staatsdepartemente moet vorm.

Sedert 2009 het Zuma sy kabinet 11 keer geskommel, wat neerkom op 126 veranderings aan die uitvoerende gesag. Daarby is 172 direkteurs-generaal (DG's) aangestel, luidens die verslag wat in opdrag van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge saamgestel is.

Daar was meer as 200 veranderings in die topstruktuur – ministers en hul DG's – wat die grondslag vir die bestuur van staatsdepartemente moet vorm.

Teen einde Julie, toe Zuma presies 100 maande president was, het sy bewind 'n situasie bereik waar direkteurs-generaal, die allerbelangrike administratiewe hoofde van staatsdepartemente, gemiddeld slegs 22 maande in hul amp dien voor hulle vervang word.

'n Direkteur-generaal is verantwoordelik vir die inwerkingstelling van beleid, tenders, personeelprestasie en die finansiële bestuur van sy of haar departement.

In Zuma se bewindstydperk het sowat 60 persent van die DG-minister-kombinasies minder as 'n jaar geduur, en is die gemiddelde duur van dié kombinasies slegs 14 maande.

Noue samewerking met die betrokke minister (as die departement se politieke hoof, verantwoordelik vir beleidsrigting, toesig en kommunikasie) is noodsaaklik as hulle in hul diensleweringsmandaat wil slaag.

Dienslewering rus dus vierkant op dié twee mense se skouers. En hoe langer hulle saam is, hoe beter behoort hul dienslewering te word – kontinuïteit bevorder immers duidelikheid, sekerheid en doeltreffendheid.

As 'n administrasie pal onderhewig is aan verandering en ontwrigting, gaan dit onvermydelik dienslewering benadeel.

In Zuma se bewindstydperk het sowat 60 persent van die DG-minister-kombinasies minder as 'n jaar geduur, en is die gemiddelde duur van dié kombinasies slegs 14 maande.

As 'n administrasie pal onderhewig is aan verandering en ontwrigting, gaan dit onvermydelik dienslewering benadeel.

"Dit blyk Zuma se onvermoë om 'n stabiele, verenigde administrasie te handhaaf, word gekenmerk deur onder meer swak oordeel.

Binnegevegte, korrupsie, wanbestuur en onbevoegdheid skep 'n logge masjien wat net so gereeld gaan staan as wat dit werk.

"Sy kabinetsveranderings blyk dikwels deur 'n persoonlike agenda gedryf te word en sy verkose uitvoerende en administratiewe leierskap spreek van swak oordeel, pleks van die doelgerigte aanstelling van mense wat kan saamwerk om 'n gemeenskaplike agenda wat hul duidelik verstaan en verwoord tot uitvoering te bring.

"Dit dra by tot georganiseerde chaos.

"Die prentjie wat ontvou, is een van onstabiliteit, swak beplanning en voortdurende konflik en ontwrigting. Binnegevegte, korrupsie, wanbestuur en onbevoegdheid skep 'n logge masjien wat net so gereeld gaan staan as wat dit werk.

"Die uiteinde is 'n insinking in dienslewering," lui die verslag.