1. Mite: Die beskuldigde gaan R23 m. erf, selfs al word hy skuldig bevind. Feit: Die “bebloede hand”-beginsel sal hom diskwalifiseer.
  2. Mite: Die beskuldigde se voog gaan finansieel voordeel trek. Feit: As die beskuldigde nie kan erf nie, sal Deon se susters.
  3. Mite: Minderjariges kan nie tronkstraf kry nie. Feit: Hulle word na aanhoudingsentrums vir jeugdiges verwys, en later geskuif na tronk.
  4. Mite: Minderjariges kan nie ’n lewenslange vonnis kry nie. Feit: Minimum-strafopleggingswet nie toepaslik nie, maar dit berus by die hof.
  5. Mite: Die beskuldigde is ’n aangenome kind. Feit: 100 persent bevestig deur sy familie en mense teenwoordig tydens sy geboorte dat hy sy ouers se biologiese kind is.
  6. Mite: Die beskuldigde het vroeër ’n perd op die plaas Naauwhoek geskiet. Feit: Geen feitelike basis hiervoor nie.
  7. Mite: Satanisme is op die een of ander manier betrokke. Feit: Daar is geen feitelike basis hiervoor nie.
  8. Mite: Ons gaan binnekort ’n karakter-getuienis aanhoor. Feit: Dit gebeur slegs wanneer daar ’n skuldigbevinding is.
  9. Mite: Die beskuldigde het op die een of ander manier ’n familieband met sy voog. Feit: Die voog het gelag oor hierdie gerug.
  10. Mite: Die beskuldigde se familie ondersteun hom. Feit: Nie almal nie.