Kommunikasie

 • Ons sal nie glo wat jou kinders ons alles van jou vertel nie as jy nie glo wat hulle jou alles van hul onderwysers vertel nie. Maak asseblief eers by jou kind se onderwysers seker of jy die regte feite het.
 • Ons is jou vennote, nie jou vyande nie. Nes jy dra ons jou kind se belange op die hart.
 • Hulle is dalk by die huis jou hartediefies, maar kinders jok wel. Maak by die skool en die onderwysers seker van jou feite.
 • Luister na jou kinders. Jy verwag hulle moet na jou luister; daarom moet jy die voorbeeld stel.
 • Jy vloek nooit voor hom by die huis nie? Dis nie wat hy sê nie . . .
 • Doen moeite om die ouers van jou kind se skoolmaats te leer ken.
 • Leer jou kind se onderwyser ken sodat die kommunikasiekanaal oop is as jou kind probleme het.
 • Moenie die onderwysers voor jou kinders bespreek nie, veral as jy negatiewe kommentaar lewer.
 • Skryf ’n brief aan jou kinders se onderwyser en onderteken dit wanneer hulle om watter rede ook al uit die skool moet bly, want kinders draai wel stokkies.
 • Ruim tyd in om met jou kinders te praat en vra hoe dit by die skool gaan, wat hulle moeilik vind en wat hulle geniet.

Kos

 • Sorg dat jou kinders ’n gesonde ontbyt eet, want dit het ’n uitwerking op hul konsentrasievermoë later in die dag.
 • Moenie die oorsaak wees dat jou kind pouse niks te ete het nie.
 • Pak vir hulle gesonde middagetes in met onder meer vrugte en rou groente en geen gaskoeldrank, tjips of koekies nie.
 • Moedig hulle aan om water pleks van gaskoeldrank te drink wanneer hulle eksamen skryf.
 • Kinders gooi dikwels die inhoud van hul kosblikke weg as hulle nie daarvan hou nie. Vra wat hulle graag wil eet en moenie net inpak wat jy dink die beste is nie.
 • Moenie jou kinders met kos beloon nie en leer hulle om eetgerei reg te gebruik.

Veiligheid eerste

 • Leer hulle basiese higiëne soos hoe om die toilet te gebruik en hul hande dan te was, asook voor ete.
 • Ouers in gebiede waar dit vir kinders gevaarlik kan wees om alleen skool toe te stap en wat nie self vervoer skool toe het nie, moet liefs reël dat hul kinders saam met ’n ander ouer skool toe ry.
 • Leer vir jou kind belangrike noodtelefoonnommers.
 • Waarsku jou kind teen vreemdelinge.
 • Hou jou oë oop vir tekens van dwelm- en alkoholmisbruik soos oormatige slaap, aggressie en min belangstelling in skoolwerk.

Waardes

 • Leer vir jou kinders goeie maniere soos om hul spreekbeurt af te wag. As hulle dit by die huis kan doen, sal hulle dit ook by die skool kan doen.
 • Pas dissipline konsekwent toe sodat kinders kan leer hul dade het gevolge. Dit sal afknouery ontmoedig.
 • Leer jou kind rommel in die drom gooi pleks daarvan om dit op die grond neer te smyt.
 • Leer hulle respek vir boeke en om dit op te pas.
 • Leer hulle respek vir volwassenes by die huis - ouers, grootouers en huishulpe – sodat hulle ook onderwysers en die werkers by die skool sal respekteer.

Huiswerk

 • Ruim vir jou kinders ’n spesifieke plek in die huis of in hul kamers in waar hulle kan huiswerk doen, ver weg van die TV-stel en speletjies wat hul aandag kan aflei.
 • Kinders leer op verskillende maniere. Help dus jou kinders die regte leermetodes vir hulle vind en moenie dit aan die skool oorlaat nie.
 • Kyk by die huis of jou kind se huiswerk gedoen is, selfs al is hulle smiddags in nasorg.
 • Kyk in hul dagboek watter huiswerk gedoen moet word; moenie jou kind se woord daarvoor aanvaar nie.
 • Sorg dat jou kinders alles het wat vir hul skoolprojekte nodig is.
 • Raak betrokke deur leiding te gee, maar moenie die werk vir hulle doen nie.
 • Sorg dat jy self jou kinders se huiswerk of korreksies wat hulle moes aanbring, onderteken. Kinders het al handtekeninge vervals.
 • Moenie jou jong kinders kamer toe stuur om vir ’n uur of twee te gaan leer nie – hulle sal nie. Laat hulle vir twintig minute leer, gee dan vir hulle ’n peuselhappie of vars vrugte en laat hulle vir tien minute verkieslik buite ontspan voor hulle nog ’n leersessie van twintig minute aanpak.
 • Gee vir jou kinders verantwoordelikhede soos om saans hul kosblik op ’n sekere plek neer te sit of voor slaaptyd items vir buitemuurse aktiwiteite in te pak. Dit sal jou soggens baie tyd bespaar.
 • Moenie die een wees wat veroorsaak dat jou kind laat by die skool kom nie.
 • Leer jou kinders na hul eie besittings kyk.
 • Ouers, merk asseblief al jul kinders se klere en skryfbehoeftes duidelik.
 • Laat jou kind ’n vaste roetine volg met ’n vaste etenstyd en slaaptyd saans, sodat hulle vinnig aan die struktuur by die skool gewoond sal raak.
 • Sorg dat jy op hoogte is van die skool se gedragskode en reels oor byvoorbeeld skooldrag en -ure.
 • Help jou kinders die nuwe skool leer ken voor hulle daar begin skoolgaan sodat hulle weet waar alles is.

Bou selfvertroue op

 • Moenie jou kinders met mekaar vergelyk nie; waardeer elkeen se unieke eienskappe.
 • As jou kinders met wiskunde sukkel, moenie dit afmaak deur te sê jy kon ook nie wiskunde doen nie. Moedig hulle eerder aan om deur oefening en herhaling die problem baas te raak.
 • Moedig jou kinders se pogings aan en prys hulle oor hul prestasies, al is dit hóé gering. Moenie net op die negatiewe focus en op dinge wat hulle verkeerd gedoen het nie.
 • Sê altyd vir jou kinders hoe trots hulle jou maak en dat jy weet hulle sal jou nooit opsetlik teleurstel nie.

Algemeen

 • Keur die programme waarna jou kinders op TV mag kyk en beperk hul tyd voor die TV of Play- Station.
 • Sorg dat jy vir jou kinders seksonderrig gee sodat hulle nie by ander daarvan hoor nie.
 • Ruim tyd in om elke dag saam met jou kind boek te lees, al is dit net vir tien minute. Dit sal jou kind beter help lees en is ’n wonderlike manier om ’n hegter band te smee.
 • Lewer jou bydrae tot die omgewing deur bome en plante te versorg en leer jou kind dieselfde by die skool doen.
 • Laat jou kind se vriende tuis voel by jul huis en bou ’n goeie verhouding met hulle op.

Verjaardae

 • Stuur asseblief op jou kind se verjaardag ’n groot, vierkantige koek of ’n kolwyntjie vir elke kind skool toe. Ek kan nie ’n ronde koek in dertig stukke of meer sny nie.
 • Moenie jou kind uitnodigings na ’n partytjie by die skool laat uitdeel tensy jy die hele klas nooi nie.

Raak betrokke

 • Raak betrokke by die verskillende aktiwiteite by die skool en woon inligtingsaande en  oueronderwyser-vergaderings by.
 • Moedig jou kinders aan om aan buitemuurse aktiwiteite deel te neem sodat hulle spanwerk kan aanleer en hul motoriese vaardighede kan oefen.
 • Doen jou deel as lid van die ouervereniging – jou kind sal dan baie trots op jou wees.

… Maar nie te betrokke nie!

 • Dwing jouself om by sportgeleenthede net ’n toeskouer te wees. Moenie dinge persoonlik opneem en betrokke raak nie – jy sal net jou kind in die verleentheid stel.

Hou alles netjies

 • Leer jou kinders hul skoolklere die vorige aand regsit, sodat jy kan sien of jy skeurtjies moet regmaak of knope moet aanwerk.
 • Sorg dat jou kinders die regte skoolklere het sodat hulle die skool se standaard kan handhaaf en soos hul klasmaats lyk.
 • Kyk in jou kinders se skooltas vir vergete middagetes of detensienotas wat hulle nie vir jou gebring het nie.
 • Maak seker dat hul skoolklere en -skoene skoon is!

Selfone

 • Selfone moet net vir noodgevalle gebruik word. Gehoorsaam asseblief die skool se beleid oor die gebruik daarvan en gaan na of daar pornografie op jou kind se foon is.

Geld

 • As jy jou kinders te veel sakgeld gee, kan hulle dit op die ou end vir dwelms en alkohol gebruik of om vriendskap te probeer koop.
 • Begroot vir buitemuurse aktiwiteite soos swemlesse waarvoor jy dalk uit jou eie sak sal moet betaal. Moenie tot op die nippertjie met die betaling wag nie.

- Vida Li Sik