Veral die leier van die amptelike opposisie, Mmusi Maimane, draai nie doekies om nie. Maar wat sal jy graag die president wou vra sou jy die geleentheid kry? Laat weet ons op ons Facebook-blad!

Mnr L P Khoarai (ANC) vra die President van die Republiek:

In die lig van die onlangse Kabinet-lekgotla waar daar oor die Regering se Program van Aksie besin is en besluite geneem is oor tasbare aksieplanne om die Negepuntplan na 'n höer vlak te neem, (a) wat die besonderhede van sommige van die besluite is wat geneem is en (b) wat dié spesifieke aksieplanne van alle sektore vereis om Suid-Afrika op ‘n lewensvatbare sosio-ekonomiese trajek te kan neem?

Die Leier van die Opposisie (DA) vra die President van die Republiek:

In die lig van die feit dat daar reeds ’n interministeriële komitee oor entiteite in staatsbesit is wat deur die adjunkpresident, mnr M C Ramaphosa, sedert Desember 2014 bestuur word, hoe die presidensiële koördineringsraad betreffende maatskappye in staatsbesit met die vermelde instelling sal saamwerk?

Mnr H M Z Mmemezi (ANC) vra die President van die Republiek:

Met verwysing na die interministeriële komitee oor belegging wat 40 projekte in die Regering geïdentifiseer het wat ’n grootskaalse ekonomiese uitwerking sal hê, (a) watter van die projekte in die volgende twee jaar in werking gestel sal word en (b) hoe gemeenskappe deur die vermelde projekte in die volgende twee jaar bevoordeel sal word?

Mnr M L D Ntombela (ANC) vra die President van die Republiek:

Met inagneming van die feit dat die verskillende vlakke van regering onafhanklik, maar ook interafhanklik is in die rolle wat hulle vervul en dat dié regeringsvlakke veronderstel is om in die gees van koöperatiewe regering saam te werk, dat deur die oorsigtelike rol wat die Parlement speel dit die belewenis van die komitees is dat hulle by verkeie geleenthede dit ondervind dat hierdie konseptuele en grondwetlike insig dikwels ontbreek, (a) watter bykomende hervormings oorweeg word om die doeltreffendheid van die Staat se bestuur te verbeter en (b) sal die hervormings 'n groter rol vir die mense insluit wat dikwels die ontvangers van swak dienslewering is as gevolg van die bovermelde?

Die Leier van die Opposisie (DA) vra die President van die Republiek:

In die lig van die feit dat daar waarskynlik oor die komende maande 'n soewereine graderingsafgradering gaan plaasvind, watter aksieplan die Regering het om sodanige voorval te vermy en te verseker dat die armes nie negatief geraak word nie, dat werksgeleenthede geskep word en dat beleggers Suid-Afrika steeds as ? veilige, gesogte beleggingsbestemming beskou?

Mnr X Mabasa (ANC) vra die President van die Republiek:

Met verwysing na die 6de Spitsberaad van die Tokyo Internasionale Konferensie oor Afrika-ontwikkeling wat oor die naweek 27 tot 28 Augustus 2016 in Kenia plaasgevind het, wat (a) die aard van die toenemende Japannese belegging in Suid-Afrika is (b) die ondernemings is wat dié sektore en die regering moet gee om toenenemende belegging te verwesenlik?

Wat wil jy graag vir pres. Zuma vra sou jy die geleentheid kry? Laat weet ons op ons Facebook-blad!