Die nuus dat klasgelde in 2017 met tot 8 persent kan styg, krap talle studente om.

Universiteitsopleiding is reeds peperduur en baie studente én hul ouers wonder waar die geld volgende jaar vandaan gaan kom om vir hul duur studie te betaal.

Maar hoe duur is klasgeld werklik? Ons het gaan uitvind wat 'n gewilde voorgraadse kursus se eerste jaar jou vanjaar in Suid-Afrika uit die sak jaag.

B.A.-grade:

B.A.-grade soos dié in die kunste, letterkunde en geesteswetenskappe is baie gewild.

Stellenbosch: R31 947 tot R36 532.

Pretoria: R26 970 tot R39 160.

Vrystaat: R24 965 tot R30 930.

Kaapstad: R45 000 tot R56 000.

Noordwes: R32 225 tot R46 335.

B.Sc.-grade:

Studies in die wetenskap sluit onder meer genetika, biologie en agriwetenskappe in.

Stellenbosch: R37 880 tot R39 079.

Pretoria: R29 550 tot R55 240.

Vrystaat: R30 135 tot R38 440.

Kaapstad: R43 040 tot R51 890.

Noordwes: R34 300 tot R43 665.

Grade in die bestuurswetenskappe:

Dié studieveld bly gewild, met kursusse soos rekeningkunde, sakebestuur en bemarking wat jaarliks hope aansoekers lok.

Stellenbosch: R33 164 tot R46 338.

Pretoria: R29 000 tot R41 590.

Vrystaat: R26 855 tot R35 930.

Kaapstad: R49 830 tot R 62 620.

Noordwes: R37 740 tot R40 065.

Regsgeleerdheid:

'n Regsgraad kan net aan 'n universiteit behaal word.

Stellenbosch: R39 606 tot R42 856.

Pretoria: R34 040 tot R40 130.

Vrystaat: R30 110 tot R31 980.

Kaapstad: R46 420.

Noordwes: R37 205.

Onderwys:

Beroepe in dié veld bly ook gewild, van grondslagfase- tot hoërskoolonderwys.

Stellenbosch: R32 198.

Pretoria: R27 710 tot R33 390.

Vrystaat: R26 875.

Kaapstad: Word nie voorgraads aangebied nie.

Noordwes: R30 950 tot R31 065.

Gesondheidswetenskappe:

Dit sluit alles van mediese studie tot fisioterapie, oogkunde en dieetkunde in.

Stellenbosch: R37 118 tot R64 844.

Pretoria: R37 590 tot R54 370.

Vrystaat: R25 230 tot R41 260.

Kaapstad: R51 300 tot R64 370.

Noordwes: R31 325 tot R32 585.

Ingenieurswese:

Studente kan onder meer kies uit meganiese, megatroniese, siviele en elektriese ingenieurswese.

Stellenbosch: R45 070.

Pretoria: R37 680 tot R42 750.

Vrystaat: Bied nie die kursus aan nie.

Kaapstad: R51 620 tor R53 330.

Noordwes: R43 270.

Vir nog inligting oor klasgelde, blaai deur die volgende universiteite se jaarboeke:

Stellenbosch Universiteit.

Universiteit van Pretoria.

Universiteit van die Vrystaat.

Universiteit van Kaapstad.

Noordwes-Universiteit.