’n Leser het op Facebook gevra: “Maak dit my ’n slegte ma as ek besluit het om my vyfjarige by haar pa te laat bly omdat ek nie geldelik vir haar kan voorsien nie?”

Moet jy doen wat in die lang termyn die beste vir jou kind sal wees? Of stel jy in die korttermyn jou eie behoeftes voor dié van jou kind? Talle ouers het al voor dié keuse te staan gekom. Hoe weet jy of jy die regte besluit gemaak het?

Elise Fourie, ’n opvoedkundige sielkundige van Pretoria, gee raad. “Net ’n dapper en liefdevolle ouer kan doen wat die beste vir hul kind is en die kind se behoeftes voor haar eie stel. Selfs al kan jy nie daar wees om na haar alledaagse behoeftes om te sien nie, moet jy nooit onderskat hoe belangrik jy in haar lewe is nie,” sê sy.

Sy raai ook aan dat jy soveel tyd moontlik saam met jou kind deurbring. Praat met haar pa en tref ’n reëling wat prakties en toepaslik is vir haar ouderdom. Jy kan gereeld bel en selfs Skype gebruik as dit moontlik is. “Jy kan aanhou om vir haar slaaptydstories te lees – al is dit een of twee keer per week oor die telefoon,” raai Elise aan.

Sy stel ook voor jy beplan spesiale aktiwiteite vir wanneer sy by jou kuier. “Dit hoef nie uitspattig te wees nie; julle kan bak, lees, kuns maak of selfs tuinmaak.” Wees versigtig om te probeer vergoed met geskenke en speelgoed. “Onthou – jy is die beste geskenk wat sy kan kry!” sê Elise.

“Bou haar selfvertroue wanneer julle saam is en help haar oor haar behoeftes gesels. Sê gereeld vir haar jy is lief vir haar en gee baie drukkies.”

Sukkel jy met onderhoud vir jou kind?

In Suid-Afrika het ouers ’n wetlike verpligting om vir hul kinders te sorg. Die ouer wat die primêre versorger is, het die reg om by ’n onderhoudshof aansoek te doen om ’n amptelike eis dat die ander ouer onderhoud moet betaal.

Sodra daar ’n hofbevel is wat ’n ouer beveel om onderhoud te betaal, is dit ’n kriminele oortreding om nie te betaal nie.

Kry so ’n bevel:

  • Doen aansoek vir onderhoud by die landdroshof in die distrik waar jy woon.
  • Gaan na die betrokke hof en voltooi en handig die Vorm A: Aansoek om ’n onderhoudsbevel in.
  • Dien bewyse in van jou maandelikse inkomste en uitgawes, soos kwitansies vir kosaankope, elektrisiteit of huur.
  • Die hof sal ’n dagvaarding (’n brief wat ’n persoon beveel om ’n hofverskyning te maak) teen die respondent (die persoon teen wie die eis ingestel is) las om op ’n spesifieke datum in die hof te verskyn om die saak te bespreek.
  • As die respondent instem om onderhoud te betaal, sal ’n landdros die nodige dokumentasie hersien. Hulle sal dan ’n bevel uitreik, en kan besluit om dit te doen sonder dat die partye in die hof verskyn.
  • As die respondent nie toestem tot die uitreiking van ’n bevel nie, moet hulle in die hof verskyn, waar getuienis van albei partye en hul getuies aangehoor sal word. As die hof bevind die persoon is aanspreeklik, moet hulle onderhoud betaal.

Kry hier hulp

Besoek www.doj.gov.za vir ’n lys advokate as jy die hulp van ’n gesinsadvokaat wil inwin.

- Suzaan Hauman

Ekstra bronne: women24.com, westerncape.gov.za

Volg ons gerus op Facebook en Twitter en kom speld saam op Pinterest.