Is jy die vuilbek in jou vriendekring? As dit so is, is jy moontlik die intelligentste een onder die klomp aangesien bevind is dat mense wat vloek oor ’n groter woordeskat beskik as dié wat lelike woorde vermy.

Die Amerikaanse sielkundiges Kristin en Timothy May het 49 deelnemers in die ouderdomsgroep 19 tot 22 jaar gevra om binne 60 sekondes alle moontlike vloekwoorde te sê wat by hulle opkom.

Daarna is hulle gevra om binne dieselfde tyd ’n lys te maak van diere waaraan hulle kan dink. Dié wat die meeste gevloek het, kon meer diere opnoem en die navorsers het dit beskou as ’n skakel tussen vloek en ’n hoër verbale vlotheid. Kristin en Timothy het boonop opgemerk dat die vuilbekke ’n groter vermoë het om hulle in taal uit te druk. Die bevindings is in die tydskrif Languages Sciences gepubliseer.

Mense wat baie vloek, het ’n groter taalkennis.

"Ons kan nie anders nie as om mense op grond van hul taalgebruik te beoordeel nie,” het die paartjie geskryf. “Wat onaanvaarbare taal betref, is die algemene opvatting dat die spreker dikwels lui is, nie ’n groot genoeg woordeskat het nie, swak opgevoed is of hulle eenvoudig nie kan beteuel nie.

“Die oorkoepelende bevinding in hierdie studie, naamlik dat vlotheid met vloekwoorde positief korreleer met ander soorte verbale vlotheid, ondermyn die algemene opvatting oor vloek.”

Hulle het ook daarop gewys dat die deelnemers wat baie vloek, ’n groter taalkennis het.

Dit is ook nie die eerste keer dat vloekery bestudeer is nie; in vorige navorsing is heelwat voordele aan vloekery gekoppel. Een daarvan is dit bring mee dat jy minder pyn voel.

Richard Stephens van die Keele-universiteit het vasgestel studente wat aangemoedig is om vloekwoorde uit te skree, kon hul hande 40 sekondes langer in yswater hou as dié wat nie toegelaat is om te vloek nie.

Dit kan ook beteken dat vloekery ’n baasraakmeganisme is wat ons kan help om minder te sukkel wanneer ons voor moeilike dinge te staan kom.

© Cover Media