Het jy dit al ooit oorweeg om jou kind se van te verander en gewonder hoe? Ons gee raad oor wanneer dit gedoen mag word en hoe om jou kind se van op hul geboortesertifikaat te verander.

Onder watter omstandighede kan my kind se van verander word?

’n Kind se van kan formeel op hul geboortesertifikaat en in die geboorteregister verander word as die kind minderjarig is (jonger as 18) en bekend staan onder ’n ander van as die een op geboortesertifikaat (soos in enige van die volgende gevalle):

 • Die kind is buite die huwelik gebore en is onder hul biologiese pa se van geregistreer, maar is bekend of wil bekend wees onder hul ma se van.
 • Die kind is buite die huwelik gebore en is onder hul ma of stiefpa se van bekend, en nie onder die naam wat op die geboortesertifikaat staan nie. Of wanneer die kind binne die huwelik gebore is en ná hul biologiese pa se dood of ouers se egskeiding onder hul ma of stiefpa se van bekend is.
 • Die kind is bekend onder hul voog se van as albei die ouers byvoorbeeld dood is.
 • ’n Kind wat buite die huwelik gebore is en onder hul ma se van geregistreer is, kan hul van verander na dié van die biologiese pa as die pa die kind as syne erken.

Wie kan aansoek doen om ’n kind se van te verander?

’n Ouer of voog moet aansoek doen as die kind jonger as 18 is. Maar daar is ’n uitsondering op dié reël: As die kind buite die huwelik gebore is en onder hul ma se van geregistreer is en hul pa se van wil gebruik, moet die kind self daarvoor aansoek doen as die hulle nog jonger as 18 is.

Waar moet ek aansoek doen om my kind se van te verander?

Wanneer jy jou kind se van wil verander, moet jy persoonlik by die naaste kantoor van die departement van binnelandse sake aansoek gaan doen.

Watter dokumente het jy nodig?

 • Jou kind se geboortesertifikaat.
 • ’n Afskrif van die ID-dokument, geboortesertifikaat of paspoort van die persoon wie se van die kind gaan aanneem.
 • ’n Beëdigde verklaring met die redes vir die verandering van die van.
 • Skriftelike toestemming van die stiefpa of voog dat die kind hul van mag aanneem (wanneer die kind hul stiefpa of voog se van gaan aanneem).
 • ’n Beëdigde verklaring van die pa wat erken dat dit sy kind is (wanneer die kind buite die huwelik gebore is en hul pa se van gaan aanneem.
 • Die aansoeker se kontakbesonderhede (woon- en e-posadres en telefoonnommer).
 • Voltooi aansoekvorm DI -193 or BI-196 (Besoek jou naaste Binnelandse Sake om die vorms te kry.)
 • Besoek die departement van binnelandse sake en voltooi ‘n DI-193 of BI-196 aansoekvorm.
 • Vat ook R70 saam om vir die aansoekgeld te betaal.

Hoe lank duur die proses?

Dit duur tussen vier en ses weke om te finaliseer. En onthou, wanneer jy jou kind se van verander, sal hul vorige van nie van die geboortesertifikaat verwyder word nie. Die vorige sowel as die nuwe van sal op die veranderde geboortesertifikaat verskyn.

- Janine Nel

Bronne: egskeiding.org.za, lac.org.na, dha.gov.na, babycenter.com

Volg ons gerus op Facebook en Twitter en kom speld saam op Pinterest.