Die firma verwys na ’n beslissing verlede maand van die appèlhof in Bloemfontein dat onderhandelings en getikte handtekeninge per e-pos bindend is.

“Gegewe die wye gebruik van e-pos in die werkplek en kommersiële interaksies is dit belangrik om versigtig te wees,” het die hoof van tegnologie, media en telekommunikasie vir Webber Wentzel, Robby Coelho, gesê.

Die uitspraak op 21 November het ’n appèl deur Spring Forest Trading teen Wilberry Edms. (Bpk.) handhaaf.

Die maatskappye het ooreengestem dat Spring Forest toerusting vir gebruik in hul motorwas-onderneming by Wilberry sou verhuur.

Hulle het ooreenkomste onderteken met klousules wat bepaal kansellasie kan slegs in skrif gemaak word en moet deur albei onderteken word.

Toe Spring Forest nie meer aan die huurverpligtinge kon voldoen nie, het die twee partye op 25 Februarie verlede jaar bymekaargekom en ingestem om die ooreenkoms te kanselleer.

Die bepalings van die kansellasie is in ’n e-pos-gesprek opgeneem en albei partye se naam het aan die onderkant van elke e-pos verskyn.

Spring Forest het toe ’n soortgelyke ooreenkoms met ’n ander onderneming aangegaan. Wilberry het toe die hooggeregshof in Durban genader vir ’n interdik hangende ’n aansoek om kontrakbreuk.

Die hooggeregshof het die interdik toegestaan en Spring Forest het die appèlhof genader.

Die hof het die appèl handhaaf op grond dat kontrakte wilsooreenstemming per e-pos gekanselleer kan word en het verwys na bepalings van die wet op elektroniese kommunikasie en transaksies.

Dit het bevind die wet se vereiste vir ’n “gevorderde elektroniese handtekening” was nie van toepassing op privaat ooreenkomste nie, maar wel op sake waar ’n statuut of wet ’n handtekening vereis.

Name wat onderaan e-posse getik word, is dus elektroniese handtekeninge in privaat ooreenkomste.

Robby het gesê die beslissing kan breër implikasies vir ooreenkomste hê waar kennisgewing of toestemming skriftelik gegee moet word.

Die beginsels kan ook uitbrei tot korrespondensie via ander tegnologie soos teksboodskappe.

Hy het voorgestel dat kontrakte uitdruklik moet reguleer of elektroniese kommunikasie toegelaat is ten einde geskille te vermy.