Die jongste lid van die Van Breda-gesin sal vir nog ’n jaar onder die wakende oog van ’n kurator deurbing terwyl sy die stukke van haar lewe herbou.

Die Wes-Kaapse hooggeregshof het Maandag beslis dat advokaat Louise Buikman vir nog ’n jaar as Marli van Breda se kurator sal optree. "Ek het ’n verslag ingedien in my kapasiteit as kurator ad litem (sien onder)," het Louise by navrae bevestig. "(My verslag) het inligting bevat oor Marli se vordering asook die redes waarom ek motiveer dat sy vir nog ’n jaar onder kuratorskap moet bly al het sy volwassenheid bereik.

“Ek het ook aanbevelings gemaak rakende haar sorg vir dié periode. Ten spyte van die feit dat Marli ongelooflike goeie vordering maak, is daar gevoel dat sy voordeel kan trek uit nog ’n jaar waartydens haar omstandighede gemonitor word.”

Een van Louise se grootste rolle is om Marli te beskerm van die media en besluite te help neem rakende haar onderrig.

Martin en Teresa van Breda en hul seun Rudi het in Januarie 2015 in ’n bylaanval in hul huis in die spoglandgoed De Zalze buite Stellenbosch omgekom. Rudi se broer en suster, Henri en Marli, het oorleef.

Henri is intussen van die moorde aangekla sowel as regsverydeling.

Die hof het ingestem dat Louise vir Marli sal bystaan as kurator om haar te ondersteun in enige regssake en dat sy seggingskap sal hê oor groot besluite soos Marli se terapie en skoollewe in oorleg met haar familie, onderswysers en terapeute.

“Ek sal voor die einde van Januarie 2018 weer ’n verslag oor Marli se vordering by die hooggeregshof indien om te bepaal of sy steeds ’n kurator moet hê wat haar bystaan,” het sy bygevoeg.

Die hof het bevind dat alle hofstukke aangaande Marli by die registrateur bewaar moet word. Marli word hierdie komende Woensdag agttien.

Anel Jacobs, 'n prokureur van Pretoria, verduidelik dat die aansoek om iemand onder kuratorskap te plaas gewoonlik deur ’n familielid of iemand wat ’n belang by die persoon of sy eiendom het, gebring word.

“Sodanige aanstelling sal slegs gedoen word indien die persoon nie na sy of haar eie belange of boedel kan omsien nie,” verduidelik Anel.

Daar is verskillende soorte kurators wat aangestel kan word:

Kurator personae

Dit is iemand wat besluit oor aspekte soos waar die persoon moet woon soos in ’n inrigting of in iemand se huis, asook aspekte rakende die persoon se gesondheid soos of hy vir operasie moet gaan of nie en ander persoonlike aangeleenthede.

Kurator bonis

Dié tipe kurator word aangestel wanneer ’n persoon nie na sy eie vermoënsregtelike belange kan omsien nie soos mense wat ’n hoë ouderdom bereik het, doofstom is, ernstige epileptiese aanvalle kry, fisiese gestremd is vanweë ’n skietwond of motorongeluk, ’n siektetoestand het soos beroerte of serebrale tromboses, geestesongesteldheid of verstandelik vertraagdheid het of belangeloosheid het ten opsigte van sy sake.

Die kurator sal die persoon onder meer bystaan met die administrasie van sy boedel.

Kurator ad litem

Dit is die persoon wat aangestel word om iemand in ’n regsgeding by te staan en die amp van kurator ad litem moet gewoonlik deur ’n advokaat van die hooggeregshof beklee word.

Anel verduidelik dat dit belangrik is om te onthou dat die persoon wat onder kuratele sorg geplaas is se bates slegs tot sy eie voordeel, en ook die nakoming van sy regsverpligtinge, aangewend mag word. Daar word ook van die kurator verwag om die boedel van die persoon met dieselfde sorgsaamheid te administreer as wat ’n nougesette en versigtige persoon sy eie boedel sou administreer. Die kurator moet normaalweg sekuriteit aan die meester van die hooggeregshof verskaf om te bewys dat verpligtinge noukeurig nagekom word.

Volgens Anel is die kurator personae en kurator bonis gewoonlik iemand wat die persoon goed ken. “Dit is juis die geval sodat die kurator na die persoon se welstand kan omsien. Dit het ook al gebeur dat die kurator personae en kurator bonis dieselfde persoon is.

“Die persoon wat egter aangestel word moet vir die hof aandui waarom hul gepas is om aangestel te word en die aanstelling van sodanige kurator bly in die diskresie van die hof.”

Henri verskyn Woensdag saam met sy meisie Daniellé Janse van Rensburg in die hof vir die besit van dwelms en weer in November op aanklag van moord en regsverydeling.