'n GIF sonder klank het die internet aan die gons. 

Sommige hoor iets as hulle daarna kyk; ander nie. 

Boonop meen kenners indien jy wel iets kan hoor, is jy baie spesiaal.

Die kort GIF is 'n animasie van drie kragspantorings. Twee van die torings gebruik hul kabels as 'n springtou, terwyl die derde in die middel daaroor spring. 

Wat merkwaardig is, is hoewel die GIF geen klank bevat nie, beweer menige mens wat daarna kyk dat hulle 'n “harde, bonsende” geluid hoor wanneer die spantoring op die grond land. 

Dr. Lisa DeBruine, 'n sielkundige, het mense op Twitter gevra of hulle iets hoor. Die terugvoer het haar geskok. Altesaam 70% van die respondente sê hulle hoor hoe die spantoring op die grond land. 

Ná deeglike navorsing het DeBruine op die McGurk-verskynsel afgekom. Dié verskynsel kom voor wanneer die audio van een klank saam met die visuele van 'n ander klank gebruik word. Dan hoor jy iets heeltemal anders as wat jy gewoonlik sou hoor. 

Eenvoudiger gestel: Wat jy sien verander wat jy hoor. 

Hoewel daar geen klank op die GIF is nie, is die visuele aspekte daarvan sterk genoeg vir mense om 'n ander geluid te hoor. 

Bronne: Mirror; Twitter