Die staat voer aan dat hoorsê-getuienis daarop dui dat die ma nie toerekeningsvatbaar vir haar dade is nie. Die getuienis waarna hier verwys word, is bewerings wat deur ’n skoolhoof waar die vrou skoolgegaan het, gemaak is. Lees ook: Hof hoor van smerige kombuis, pornografie en rotte in Springs se ‘Huis van Gruwels’ Die skoolhoof sou aandui dat leerders met disleksie by die skool, se IK gemiddeld 60-80 sal wees.

In reaksie op die verslag wat deur ’n praktisyn in forensiese kriminologie, dr Y. A. du Toit, opgestel is, het die staat versoek dat die ma vir 30 dae vir waarneming na die psigiatriese hospitaal Weskoppies verwys moet word. Luidens berigte is die praktisyn van mening dat die ma in die lig van haar beperkte IK nie verantwoordbaar gehou kan word vir haar dade nie. Dit sluit aan by die skoolhoof se mening dat dit een van die redes sou wees waarom die ma nie netheid en higiëne in die huis kon handhaaf nie.

Regter Jordaan dui aan dat daar geen ander keuse is as om die ma wel vir waarneming te stuur nie.

Daar is geen waglys nie en die vrou kan dadelik vir waarneming gestuur word.

Die saak word tot Donderdag uitgestel.