Maar ten spyte van sy iesegrimmige optrede, gaan jy hierdie video baie geniet. Al wat mnr Haas wil hê is ’n bietjie liefde en om gestreel te word. Maar o wee, as hy dit nie kry nie is dit ’n perd van ’n ander kleur. Hy grom selfs...