Die stofdampe dwarrel al weer hoog die lug in in ’n splinternuwe herrie binne die NG Kerk: die kwessie van paartjies wat voor die huwelik saamwoon.

Die nuus dat die kerk ’n nuwe studie oor saamwoonpaartjies gaan doen, het behoudendes soos ’n bom getref en ’n vloedgolf van protes ontlok – want saamwoon beteken natuurlik ook seks voor die huwelik.

Saambly buite die huwelik is onbybels en sonde, en die mens kan nie Bybelse standaarde buig om by veranderende sosiale omstandighede aan te pas nie, is heftig uit dié kringe laat hoor. Maar beteken dit die NG Kerk wil nou skielik seks buite die huwelik goedpraat?

Geensins, sê die voorsitter van die algemene sinode van die NG Kerk se taakgroep Leer en Aktuele Sake, dr. James Kirkpatrick: ‘‘Maar ’n studie oor saamblyverhoudings en die kerk se siening daarvan is noodsaaklik.’’

Inderdaad – want saambly is nou al so deel van die plaaslike sosiale toneel dat drie uit elke vier getroude pare eers saamgewoon het voor hulle kansel toe is, volgens die sensus van 2006.

Intussen verdoem predikers soos Angus Buchan en Gretha Wiid saamblyery as sonde en motiveer hulle steeds paartjies vanaf verhoë oor die land heen om eerder te trou. Maar die kwessie is dalk nie heeltemal so eenvoudig nie.

Die tameletjie waarmee die taakgroep sal moet worstel, is presies hoe die Bybel die huwelik sien, en wanneer ’n verhouding as ’n huwelik beskou word. Is dit eers wanneer dit aan die wetlike vereistes voldoen, of het twee mense wat beloftes aan mekaar maak binne ’n toegewyde saambly-opset nie dalk reeds die basiese elemente van ’n huwelik beet nie?

Vandag se sosiale werklikheid vereis dat die kerk weer na saamblyery sal moet kyk, meen dr. Chris Jones, hoof van die Universiteit Stellenbosh se Kantoor vir Moraliteit en Morele Leierskap. ‘‘Die samelewing is dinamies en ontwikkelend, en die kerk het ál meer te doen met paartjies wat wel in die toekoms wil trou, maar verkies om eers saam te woon, en steeds getrou aan mekaar te wees.’’

Lees meer hieroor in Huisgenoot van 24 Desember.

Foto: Tina Phillips, FreeDigitalPhotos