Lees hier hoe ’n dagsorgsentrum in Texas in die VSA, waar kinders tydens slaaptyd aan hul slaapmatte met maskeerband vasgemaak word, ouers die wêreld oor laat regop sit en wonder wat met hul eie kinders by ’n dagsorgsentrum gebeur.

Volgens die Kinderwet (no. 41 van 2007) moet enige sentrum waarin ses of meer kinders opgepas word, by die departement van maatskaplike ontwikkeling registreer word.

Die eienaar van die dagsorgsentrum moet self aansoek doen om registrasie en die vereistes sluit onder meer ’n besoek van die gesondheidsdepartement in. Dit stel ook sekere vereistes aan die personeel, byvoorbeeld dat almal wat daar werk minstens vlak-een-noodhulpopleiding ondergaan het.

Wat staan ouers te doen as hulle vermoed hul kind se dagsorgsentrum is nie geregistreer nie?

Vra vir bewyse

  • Wanneer jy jou kind by die sentrum inskryf, kan jy ’n afskrif van die registrasiesertifikaat aanvra.
  • Die dagsorgsentrum behoort ook hul registrasiesertifikaat op ’n plek te vertoon wat duidelik sigbaar is. Moenie skaam wees om die eienaar of hoof te vra om dié sertifikaat te sien as dit nie die geval is nie.

Meld dit aan

  • As jy onraad vermoed, kan jy die dagsorgsentrum aanmeld by jou provinsiale kantoor vir die departement van maatskaplike ontwikkeling.
  • Klik hier vir die kontakbesonderhede van die departement van maatskaplike ontwikkeling in elk van die provinsies.
  • Doen deeglik jou huiswerk voor jy jou kind by ’n dagsorgsentrum inskryf. Klik hier vir raad oor hoe om die beste dagsorgsentrum vir jou kind te kies.

- Shané Barnard

Bronne: Parent24, westerncape.gov.za, department van maatskaplike ontwikkeling, services.gov.za, pretoria-south-africa.com

Volg ons gerus op Facebook en Twitter en kom speld saam op Pinterest.