Emma de Villiers Ironman

Om 3,8 km te swem, 180,2 km fiets te ry en 42,2 km te hardloop sit nie in elke man se broek nie. Om dit alles binne net 17 uur te doen, nog minder.

Danksy ’n vrou se wil en dryfkrag, is dit wel moontlik.

Daarom wil die verslaggewer en kommunikasiespesialis Emma de Villiers vanjaar die uitmergelende Ysterman-kompetisie in Port Elizabeth voltooi ten bate van navorsing oor en bewusmaking van depressie.

Emma het dié siekte geklop en voltooi haar tweede Ysterman-uitdaging ten bate van Ithemba, ’n organisasie sonder winsoogmerk wat hulle vir navorsing en bewusmaking oor depressie beywer, en ondersteuning aan depressielyers bied.

“Al het ek byna moed opgegee het, het ek my donkerste tye oorleef. Vandag kan ek daarvan getuig dat ek vry, gesond en sterker is as ooit tevore,” sê sy.

Emma is ’n kommunikasiespesialis by die Verenigde Nasies se Kinderfonds (Unicef). Sy het voorheen as ’n verslaggewer vir eNews Channel Africa gewerk.

Sy gaan op 6 April in Port Elizabeth die Ysterman-wedstryd aandurf.

Vrywilligers kan geld skenk by:

Ithemba Foundation NPC

ABSA

9281130756

Stellenbosch, takkode: 632005

Verwysing: Ironman

Stuur asseblief jou betalingsbewys na emma.willgo@gmail.com