Die Hertogin van Cambridge, Engeland, wat tans haar en haar man, Prins William, se tweede baba verwag, het toegestem om deel te vorm van die eerste Children’s Mental Health Week, ’n bewusmakingsveldtog wat deur die liefdadigheidsorganisasie Place2Be van stapel gestuur is.

Die 33-jarige lid van die Britse koningsgesin het verlede week, tydens 'n besoek aan 'n skool vir kinders met spesiale behoeftes, roerende woorde rakende die onderwerp op 'n openbare aankondigingsvideo geuiter. “Die welstand van ’n kind se gees is net so belangrik soos dié van sy liggaam, en dit verdien dieselfde soort ondersteuning," het sy in die Place2B-videogreep opgemerk. “Dit sal vir niemand pynlik wees om hulp te soek vir ’n kind wat sy arm gebreek het nie. Ons behoort net so bereid te wees om 'n kind met emosionele probleme te help.“

'Die welstand van ’n kind se gees is net so belangrik soos dié van sy liggaam, en dit verdien dieselfde soort ondersteuning.'

Catherine het voortgegaan deur mense aan te moedig om te praat oor dit wat sielkundig of emosioneel met hulle skort.

“Die stigma wat geestesgesondheid omgeef, beteken dat baie kinders nie die hulp ontvang wat hulle so broodnodig het nie. Dit moet verander. Dit is om hierdie rede dat die Place2Be-liefdadigheidsorganisasie ons almal vra om hierdie week openhartig te gesels.“ het Catherine voorts gesê.

“Ons moet jongmense èn hul ouers help om te verstaan dat dit nie ’n teken van swakheid is as jy hulp soek nie.

“Place2B het my bewus gemaak van die voordele daaraan verbonde om kinders in die veiligheid van hul skoolomgewingte help met hul geestesgesondheid. Ek en William glo eerlik daarin dat vroeë optrede kan verhoed dat probleme in die kindertyd later in die lewe groot probleme word."

© Cover Media