Die ma van ’n 12-jarige is raadop, want haar dogter neem uiterste stappe om by haar pa te gaan woon, terwyl dié eers onlangs kontak met haar begin opbou het.

“Tydens die skoolvakansie het my dogter twee weke by haar pa gaan kuier. Toe sy terugkom, was sy huilerig en het gesê sy wil teruggaan na haar pa,” sê die ma. “Ek het geweier en sy is buite om saam met haar vriende te gaan speel. Ná ’n uur het ek ’n Please Call Me van haar gekry. Toe ek haar bel, het sy gesê die polisie is buite my huis en soek my. Ek het haar gesê om hulle binne te laat. Hulle het my toe vertel my dogter het hulle gebel en wil ’n kindermishandelingsaak teen my aanhangig maak.”

Nodeloos om te sê was die ma heeltemal geskok. “My dogter het die polisie vertel dit was haar pa se idee; ek sou in hegtenis geneem word sodat sy by hom kon gaan woon.”

Die ma is bekommerd oor haar dogter, want sy dreig met selfdood of weghardloop as sy nie haar sin kry nie.

Elise Fourie, ’n opvoedkundige sielkundige van Pretoria, verduidelik die Kinderwet (38 van 2005) stipuleer die kind se beste belange dra die meeste gewig. Maar dit sê ook ’n kind wat oud en volwasse genoeg is en besluite kan maak soos waar om te woon, het die reg om daaroor geraadpleeg te word.

Elise sê: “Praat met die kind en stel die motivering vir die besluit vas. Respekteer hul gevoelens en probeer hul behoeftes verstaan. Vertel hulle dit is normaal en verstaanbaar dat hulle tyd saam met ’n ouer wil deurbring met wie hulle nog ’n verhouding bou.”

Sy stel ook die volgende voor vir ouers in hierdie situasie:

  • Stel voor die kind leer die ander ouer eers beter ken voor hulle ’n potensieel ontwrigtende besluit maak.
  • Stel voor hulle sien die ander ouer eers net naweke en vakansies sien terwyl hulle in jou primêre sorg bly.
  • Verduidelik dit aan jou kinders as jy vir ’n feit weet die ander ouer kan finansieel nie vir jou kind sorg nie. Verduidelik dat dit die ouer onder baie druk kan plaas en hul verhouding benadeel.
  • Jy kan ook voorstel dat jou kind met iemand neutraal praat sodat hulle die gevolge van ’n haastige besluit kan verstaan. As hulle daartoe instem, kan jy ’n sielkundige aanstel wat die kind se motivering kan assesseer, die potensiële gevolge met hulle bespreek en hulle in hul eie beste belang help optree.
  • Jy kan ook ’n maatskaplike werker van ’n organisasie soos Kinderwelsyn kontak om met die situasie te help.

Kry hulp

Oorweeg die volgende opsies as jy ander ondersteuning nodig het

  1. Stel ’n regsverteenwoordiger vir jou kind aan. Kontak Legal Aid Suid-Afrika om jou te help. Die regsverteenwoordiger gaan verseker jou kind se beste belang gaan gerespekteer word; hulle gaan ’n proses vasstel wat hiermee sal help.
  2. Nader die Kantoor van die Gesinsadvokaat  en vra hulp of mediasie vir die saak. Hulle gaan jou gesin met mediasie bystaan of ’n volle ondersoek doen en voorstelle maak.
  3. Kontak die naaste maatskaplike werker of organisasie met statutêre magte soos die departement van maatskaplike ontwikkeling  , Kinderwelsyn of die Christelik-Maatskaplike Rade om moontlik te help met Kinderhofverrigtinge.
  4. Stel ’n prokureur en psigo-regskenner (’n sielkundige wat spesialiseer in psigo-regsake wat verband hou met Gesinsreg) om jou en jou kind by te staan.
  5. Kontak die Regsdepartement van jou naaste universiteit; hulle sal jou dalk met regshulp kan verskaf.

- Shané Barnard

Volg ons gerus op Facebook en Twitter en kom speld saam op Pinterest.