ahmedkat

Die owerhede het Madiba taamlik vroeg al laat weet: “Ons is bereid om jou van jou werk te verskoon.” Maar sy houding was: “Weet jy, ek is net ’n gevangene.” Hy wou geen spesiale behandeling aanvaar nie, al het hulle dit aangebied. Hy het aangebied om alles te doen wat die res doen. Dit sluit in om die vloer te poleer.

Hy het geregistreer om Afrikaans te leer en is toegelaat om Huisgenoot te lees. Bewaarders is nie toegelaat om enigiets by die afdelings in te bring nie. Geen koerante, tydskrifte of boeke is toegelaat nie; daarom was die ouens wat saans na ons gekyk het, verveeld; hulle het niks anders gehad om te doen as om op en af in die gang te loop nie.

Die nare ouens het ons met dié reëls probeer vang: As jy vir st. 8 leer, moet jy agtuur gaan slaap; as jy vir st. 10 leer, moet jy tienuur gaan slaap; en as jy met jou universiteitstudie besig is, gaan slaap jy elfuur.

Maar Madiba het ’n goeie verhouding met van die nagbewaarders gehad en het vir hulle Huisgenoot gegee; daarom het hulle hom toegelaat om tot laat besig te wees.

- AHMED KATHRADA - POLITIEKE AKTIVIS/RIVONIA-BESKULDIGDE/LEWENSLANGE TRONKSTRAF OPGELÊ

’n Uittreksel uit The Authorised Portrait © 2012 Nelson R. Mandela (Wild Dog Press in samewerking met PQ Blackwell, R480 by kalahari.com).