Die groot oomblik het eindelik aangebreek. Die uitslag van die 2016 matriekeindeksamen is bekend.

Kry jou uitslae hier.

Die matriekuitslae word op verskillende tye bekendgemaak, na gelang van die soort eksamen wat jy afgelê het en waar jy woon.

Die punte van die leerders wat die Onafhanklike Eksamenraad (ook bekend as IEB-skole) se eksamens afgelê het, is reeds op 30 Desember om middernag bekendgemaak.

As jy die tradisionele eksamens vir ’n senior sertifikaat afgelê het en nie in die Wes-Kaap woon nie, sal jou punte vanaf 06:00 Donderdagoggend beskikbaar wees.

Die leerders wat in die Wes-Kaap woon en die seniorsertifikaat-eksamens afgelê het, kan hul punte om 05:00 op 6 Januarie verwag of 12:00 op 5 Januarie by hul onderskeie skole.