In ’n verklaring sê dié kommissie ’n klag is verlede Vrydag ingedien om ondersoek in te stel in of Gerrie toegelaat was om tydens die lemnaeler se getuienis in die hooggeregshof in Pretoria na hom as “ ’n leuenaar” te verwys.

Die klaer het aangevoer Oscar se reg op onskuld tot hy skuldig bevind is, sy reg tot vryheid van spraak, menswaardigheid en ’n regverdige verhoor is aangetas.

Sedert die klag ingedien is, het die menseregtekommissie ook ander klagtes ontvang wat met Oscar se saak verband hou.

Die aanklag is verwerp ná deeglike oorweging binne die konteks van die basiese regte tot ’n regverdige verhoor wat deur die grondwet beskerm word, die feite van die saak, internasionale verdrae, die balieraad se reëls, die kommissie se regsmag en die gesag van die hof.

- Almari Wessels