Die nuwe reels sal vanaf 1 Desember in werking tree en sal ’n einde bring aan miljoen-rand-motors, uitspattige reise en luukse huisverbeterings vir Kabinetsministers.

“In hierdie moeilike tye het die Kabinet besluit om ‘n paar inisiatiewe te implimenteer, wat op Kabinetslede en beamptes in nasionale, provinsiale en plaaslike regering van toepassing sal wees,” het Gordhan gesê.

Van dié stappe sluit in: gestandaardiseerde koste-beperking op amptelike motors, alle amptelike kredietkaarte wat onmiddellik herroep sal word, kleiner afvaardigings wat oorsee reis, en ministers wat in gehuurde woonstelle sal bly terwyl hul huise opgeknap word – nie in hotelle nie.

Ministers sal ook nie meer in eersteklas mag reis nie, en die getal assistente wat saam met hulle mag reis, sal tot twee beperk word. Gordhan het ook ’n verbod op die koop van drank met belastingbetalers se geld geplaas, behalwe wanneer buitelandse staatshoofde onthaal word. “Geen openbare fondse sal gebruik word om alkohol te koop nie.”

Toe hy gevra is of die nuwe reels  ook op President Zuma van toepassing sal wees, het die minister gesê die presidensie is ook ‘n regeringsdepartement en sal dieselfde besparings as ander departemente moet implimenteer.

[Sapa]