“Met ingang 1 Oktober sal ons nie enige reisigers kan inboek wat nie die nodige dokumentasie het nie,” het ’n SAL-woordvoerder, Tlali Tlali, in ’n verklaring gesê.

Die nuwe regulasies volg op die inwerkingstelling van die Wysigingswet op Immigrasie van 2010, waar kinders gedefinieer word as enigeen onder die ouderdom van 18.

Kinders wat met albei ouers reis, gaan ’n volledige geboortesertifikaat met albei ouers se naam moet lewer.

’n Kind wat met een ouer reis, moet ’n beëdigde verklaring verskaf waarin die ander ouer hul kind toestemming gee om te reis ’n hofbevel wat voogdyskap aandui of ’n sterfsertifikaat van die ander ouer.

As ’n kind met mense reis wat nie hul ouers is nie, moet hulle beëdigde verklarings van hul ouers of voogde verskaf, afskrifte van die ouers of voogde se ID-dokumente of paspoorte en hul kontakbesonderhede.

Kinders wat as onbegeleide minderjariges reis, moet selfs nog dokumente dra, insluitend dokumente met inligting oor die persoon wat die kind gaan ontvang.

Enige dokumente wat nie in Engels is nie, moet gesertifiseer word en met ’n beëdigde vertaling vergesel word.

“Hierdie regulasies is ontwerp om kinders se veiligheid te verseker en moet dus verwelkom word,” het Tlali gesê.