Die toetsprojek vir Afrika-tale het onlangs in 10 Wes-Kaapse laerskole begin. Hier is alles wat jy rondom dié projek moet weet:

Wat is dit presies?

Dit is ’n projek wat deur die nasionale departement van basiese onderwys aangebied word om Xhosa geleidelik as ’n tweede addisionele taal van gr.1 in skole bekend te stel.

Hoe het skole dit bewerkstellig?

 • Dié 10 skole het by die provinsiale onderwysdepartement aansoek gedoen om aan die toetsprojek deel te neem.

 • Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) het verskeie vereistes gestel voor hulle die skole gekies het. Dit sluit in nabyheid, die skool se prestasievermoë, die skool se vermoë om die projek te hanteer en die samestelling van die leerderbevolking.

 • Die WKOD het ’n vergadering met al die skole gehou om seker te maak alles is in orde.

 • Die skole het die skoolprogram met die ouers bespreek om die toetsprojek te akkommodeer.

 • Skole het hul roosters aangepas en die skooldae verleng.

 • Die WKOD het vyf rondreisende onderwysers vir die toetsprojek aangestel wat twee of drie skole gaan besoek om die onderrig te gee. Die aangestelde onderwysers het in Maart opleiding ontvang wat die nasionale beleid oor toenemende implementering van Afrikatale, die onderrigprogram en beplande lesse insluit.

Watter skole neem hieraan deel?

 • Die Primêre Seunskool Zonnebloem.
 • Die Laerskool Montevideo.
 • Die Primêre Skool Cecil Road.
 • Good Hope Seminary Junior.
 • Die Primêre Skool Vorentoe.
 • Die Laerskool Belhar.
 • Die Laerskool Simonstad.
 • Die Laerskool West End.
 • Die Primêre Skool Square Hill.
 • Die Primêre skool Kraaifontein.

Hoekom is dit belangrik om ’n Afrika-taal te leer?

 • Dit stel jou kind in staat om met iemand van ’n ander ras of gemeenskap te kommunikeer en die persoon beter te verstaan.

 • Wanneer jou kind nog ’n taal kan praat, gee dit hulle ’n voorsprong bo ander wanneer hulle eendag aansoek doen vir werk.

 • Dit laat jou kind dinge anders sien en verbreed hul kennis oor verskillende kulture.

 • Dit bevorder jou kind se brein en leer hulle ook om te leer, aangesien dit baie selfdissipline en uithouvermoë verg om ’n nuwe taal aan te leer.

-Janine Nel

Bronne: Die Burger, WCED.gov.za