Toe die elfjarige Ben Twist sy eksamen druip, het hy ’n brief van sy onderwyseres ontvang. En dit was allesbehalwe wat hy of sy ma verwag het . . . Ben se ma beskryf hom as ’n sensitiewe en liefdevolle kind met ’n wonderlike humorsin. Hy is ’n leerder aan die Lansbury Bridge School & Sports College in Merseyside in die noordweste van Engeland.

A photo posted by gailatwist (@gailatwist) on

Ben was ook al leerder wat vanjaar die standaard-analisetoetse moes aflê. Ongelukkig het hy dit nie geslaag nie.

Dis juis toe dat sy onderwyseres, Ruth Clarkson, besluit om die pen op te neem en vir Ben ’n brief te skryf, maar nie om hom uit te trap of te ontmoedig nie; inteendeel, Ruth se brief aan Ben is ’n inspirerende voorbeeld vir talle leerkragte. In haar brief, aan Ben persoonlik gerig, loof sy hom vir die uitstekende vordering wat hy gemaak het. En sy rugsteun dit met belangrike inligting oor die toetse. “Die toetse meet net ’n geringe deel van jou en jou vermoëns,” skryf sy aan hom. Sy ontken nie die belangrikheid van die toetse nie, maar maak dit duidelik dat ander faktore ook ’n rol speel. “Ben Twist bestaan uit soveel ander vaardighede en talente wat ons by Lansbury Bridge sien en op ander maniere meet.”

Ruth gaan voort deur vir Ben te vertel van al sy ander talente wat nie deur toetse gemeet kan word nie. Dit sluit in sy kreatiewe talente, sy vriendelikheid, sy vermoë om vriende te maak én te behou en sy toenemende onafhanklikheid.
Ruth sluit haar inspirerende brief af deur vir Ben te sê hoe spesiaal hierdie talente hom maak. Ook dat van die toetse daarop gemik is om ook die skool behulpsaam te wees om te verseker dat hy groei en vordering maak.

A photo posted by gailatwist (@gailatwist) on

Ben se ma, Gail Twist, sê die reaksie op Ruth se brief was oorweldigend positief op sosiale media, ’n platform wat soms baie wreed kan wees.

Bronne: telegraph.co.uk, liverpoolecho.co.uk, Instagram