Hierdie video is die ongelooflike werk van 'n fotograaf, Carli Davidson - besoek ook www.shakethebook.com.