Sunita (31), haar man Jacques (30) en hul hond, Skollie, het in die vroeë oggendure van 10 Mei in ’n vlammehel op die plaas Oakdene buite Wellington gesterf. 

Sedert haar dood het verskeie gerugte die ronde gedoen dat Sunita en Danie glo 'n buite-egtelike verhouding gehad het wat in Februarie vanjaar beëindig is. 

Na ‘n lang stilswye het Danie, die hoof van Laerskool Paarl Gimnasium, Donderdag vir die eerste keer op die gerugte reageer in die skool se nuusbrief, Kitsnuus, wat aan ouers uitgereik word.

Daarin sê hy hy het professionele grense “met iemand wat hy gementor het” oorskry, daardie grense vervaag en daaroor is hy jammer.  

Hy noem egter nooit die persoon op die naam met wie hy sy professionaliteit oorskry het nie.

In die nuusbrief, onder die opskrif ‘Uit die skoolhoof se pen’, skryf hy die volgende:

“Die laaste paar weke het ek en my vrou taamlik deurgeloop in die media. Daar is eensydige inligting deurgegee en dit alles in ’n tyd dat ons skool eintlik moes rou oor twee kollegas wat ons aan die dood moes afstaan.

In die posisie as skoolhoof van ’n toonaangewende skool moet daar beslis sterk professionele grense wees. Ek het hierdie grense laat vervaag.

“Hierdie stories in die media het persepsies laat ontstaan wat my posisie as skoolhoof en my integriteit as mens bevraagteken. Sonder om by ’n meer sensasionele storie betrokke te raak, wil ek net die volgende van my af met u deel:

  • Ek en my vrou is baie lief vir mekaar en ná dese net nog nader aan mekaar.
  • In ’n poging om iemand te mentor en te help het ek die grens van professionaliteit oorskry. Ek en my vrou het op ’n persoonlike en emosionele vlak toegelaat dat een van ons personeellede te naby aan ons kom.
Dit was egter ’n persoonlike fout wat nie kan weerspieël op die res van ’n puik skool en skoolgemeenskap nie.
  • Daarvoor vra ek groot om verskoning. Dit is verseker die grootste les van my persoonlike en werkslewe. In die posisie as skoolhoof van ’n toonaangewende skool moet daar verseker sterk professionele grense wees. Ek het hierdie grense laat vervaag. Dit was egter ’n persoonlike fout wat nie kan reflekteer op die res van ’n puik skool en skoolgemeenskap nie.
Vir my gaan alles oor ons skool se welstand. Met harde lesse geleer, gaan ek nog meer gefokus wees om dit in stand te hou.
  • Laerskool Paarl Gimnasium het ’n uitstekende Beheerliggaam, puik ouers, skitterende onderwysers en pragtige kinders. Die skool is baie groter en sterker as ’n individu.
  • Vir my gaan alles oor ons skool se welstand. Met harde lesse geleer, gaan ek nog meer gefokus wees om dit in stand te hou. Solank ek nog by hierdie skool betrokke is, sal ek alles in my vermoë doen om tot voordeel van die skool en sy mense op te tree.
  • Ek is in noue gesprekke met my mentors by die WKOD en die skool se Beheerliggaam rondom die pad vorentoe. Tot tyd en wyl ons duidelikheid het in dié verband, verseker ek u van my volle toegewydheid tot die skool.

Ek gaan verseker nie ten koste van iemand wat dood is meer oor bogenoemde uitbrei nie. As daar enigiemand in die Gim-familie is wat regtig belangstel om ons kant van die saak aan te hoor, sal ek en my vrou julle vriendelik te woord staan. Ons gaan dit egter nie in die media doen of aan die groot klok hang nie. Julle kan gerus ’n afspraak maak, dan sal ons gesels.”

Die verlies van twee onderwyseresse

Sunita het in die vroeë oggendure van 10 Mei gesterf.

Op 11 Mei het die skool hulde gebring aan 'n tweede onderwyseres verbonde aan die skool, Liezel Botha, wat gesterf het.