Die Suid-Afrikaanse baasspeurder Piet Byleveld en sy bruid, Elize Smit is onlangs tydens ‘n buiteplegtigheid in die Bosveld getroud.

Die weer het nie heeltemal saamgespeel nie.

Soveel so dat Piet vir ‘n oomblik nie baie gelukkig oor sake gelyk het nie, maar die oomblik toe Elize op die troumars haar verskyning maak, het Piet se ernstige blik verdwyn en begin straal.

Lees meer in die nuutste uitgawe van Huisgenoot en kyk die video hier: