Die New Scientist het vandeesweek berig “die kuns van met jou baba praat” word ál gewilder onder Amerikaners, wat besef hoe belangrik dit is om jou baba se ontwikkeling te help deur hul brein met woorde te “voed”.

Studies oor die laaste twee dekades bevestig dit, maar selfs in Amerika het dit eers veel later vir die regering ’n prioriteit geword.

“Ons het besef hoe noodsaaklik dit is om die boodskap te vereenvoudig: Die brein het ‘kos’ nodig, nes die liggaam, om optimaal te ontwikkel,” sê Sonja Giese, die stigter van Innovation Edge, ’n fonds wat die toegang en gehalte van vroeë ontwikkeling by babas wil verbeter.

Sy sê bewustheid neem wêreldwyd toe, “maar in Suid-Afrika is dit steeds ’n onbekende veld en die publiek word nog nie genoeg daarvan bewus gemaak nie.

“Om met jou baba deur taal te kommunikeer is die belangrikste belegging, al kos dit niks nie,” sê Sonja.

Sy beklemtoon die belangrikheid van interaksie deur taal en sê “televisie is nie ’n geskikte alternatief nie omdat breinontwikkeling uit interaksie spruit”.

“Die regering doen nie genoeg om die boodskap aan die publiek oor te dra nie. Ek dink nie eens gesondheidswerkers verstaan hoe belangrik dit is nie; daarom dra hulle nie die boodskap oor nie. Baie mense dink verkeerdelik breinontwikkeling begin eers in gr. R.”

Dela Atubra, die kommunikasiebestuurder by Ilifa Labantwana, ’n vroeë-ontwikkelingsinisiatief, sê baie Suid-Afrikaanse kinders kry weens sosiale en omgewingsfaktore nie genoeg aandag nie.

Sy sê die land benodig ’n doelgerigte nasionale veldtog met voorbeelde van eenvoudige dade en aktiwiteite wat kognitiewe stimulering en psigososiale ondersteuning aanmoedig.

Bron: Times LIVE