Wie kan registreer?

Jy moet ’n Suid-Afrikaanse burger wees met ’n groen, staafkode-ID, ’n ID-slimkaart of ’n tydelike identiteitsertifikaat. Jy moet ook minstens 16 jaar oud wees om te kan registreer, maar jy sal eers kan stem ná jou 18de verjaardag.

Wanneer kan ek registreer?

  • Op 8 of 9 Februarie by jou stemlokaal. Kyk hier watter stemlokal naby aan jou is.
  • Jy kan ook by enige munisipale verkiesingskantoor stem, maar moet dan eers bel en ’n afspraak reël. Kyk hier vir die naaste kantoor.

Wat gaan ek nodig hê?

Die wet sê jy moet self registreer – jy kan dit nie aanlyn of per e-pos doen nie. Vat jou Suid-Afrikaanse groen, staafkode-ID, jou slimkaart-ID of ’n tydelike identiteitsertifikaat saam.

Wanneer jy aansoek doen om te registreer, moet jy ’n vorm invul, jou ID gaan geskandeer word en ’n staafkode-plakker sal in jou ID geplak word. Hierdie plakker beteken nie jy is geregistreer nie – jou aansoek moet nog verwerk word en dit kan tot sewe werkdae duur.

Ek het al geregistreer . . . moet ek weer?

Jy moet weer registreer as jou huisadres verander het sedert die vorige verkiesing of as die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK) jou laat weet jou stemdistrik het verander.

Onseker of en waar jy geregistreer is?

Jy kan maklik uitvind – hier’s jou opsies:

  • Stuur ’n SMS met jou ID-nommer aan 32810
  • Gaan kyk aanlyn of en waar jy geregistreer is.
  • Jy kan die OVK se hulpsentrum bel by 0800 11 8000. Dit is tolvry as jy vanaf ’n landlyn skakel.
  • Gaan vind uit tydens die registrasie-naweek by jou stemlokaal.
  • Gaan vind uit by jou plaaslike munisipale verkiesingskantoor tydens kantoorure.

Bron: www.elections.org.za