Hewitt se verdediging wou die saak heropen omdat een van die vermeende slagoffers, Suellen Sheehan, in ’n TV-onderhoud met Carte Blanche teenstrydige stellings sou gemaak het. Die aansoek deur die verdediging is verwerp. Regter Bam het dit nie in belang van die reg geag om die saak te heropen nie.

Tydens die betoog het regter Bam deur die briewe gegaan wat Bob Hewitt aan van sy vermeende slagoffers geskryf het. Selfs elke kruisie (wat as ’n soen gesien word) is ook gelees. ’n Emosionele Suellen Sheehan was by tye in trane toe die regter besonderhede herhaal van die dag waarop sy skynbaar deur Hewitt verkrag is.

Ten spyte van Hewitt se eie heftige ontkennings en sy vrou Dalaille wat ontken het dat sy hom ooit onbetaamlik sien optree het teenoor enige van sy tennis-studente het regter Bam gesê dat hy alle getuienis versigtig sal oorweeg. Ook gesien in die lig van die tyd wat sedert die vermeende aanvalle/verkragtings verloop het.

Regter Bam het ook Hewitt se verduideliking dat die "ereksie teen die vermeende slagoffer se rug” tennisballe in ’n sak is, as onrealisties en swak bestempel.

Hy het egter al drie slagoffers se getuienis aanvaar en ook dat die staat sy saak bo alle redelike twyfel kon bewys.

Regter Bam het Hewitt op twee klagtes van verkragting en een van onsedelike aanranding skuldig bevind.

Volgens Netwerk24 is hy ook so pas in hegtenis geneem.