Regt. Eberhard Bertelsmann het ’n probleem gehad met die samestelling van die raad; hy het gesê een lid vervang en die plaasvervanger het nie die openbare verhoor oor die parool bygewoon nie.

“Die raad het nie die verhoor as ’n geheel bygewoon nie, en gevolglik is die aansoeker ontneem van die reg op ’n regverdige verhoor voor ’n behoorlik saamgestelde raad,” het hy gesê.

“Dus is die raad se besluit in wese gebrekkig en moet daarom opsygesit word.”

Hy het beveel dat ’n nuwe raad Frikkie se paroolaansoek moet oorweeg.

Frikkie en Christoff Becker se parool is teruggetrek nadat ’n video van hulle ontdek is waar hulle in die Kgosi Mampuru-gevangenis na bewering alkohol drink en ’n selfoon gebruik.

Die Waterkloof-vier, Christoff, Frikkie, Gert van Schalkwyk en Reinach Tiedt, is op 11 Februarie vanjaar vrygelaat nadat hulle tronk toe is nadat hulle in 2001 ’n hawelose man in Pretoria doodgeslaan het.

Maar Christoff en Frikkie is op 28 Februarie weer tronk toe gestuur.

Donderdag het regt. Bertelsmann gesê die besluit om sy aansoek te herroep is gebrekkig as gevolg van die samestelling van die raad.

“Sonder die aansoeker se medewete het die samestelling van die raad verander. Een gemeenskapslid is vervang met ’n ander wat nie deel van die raad se openbare verhoor was nie.

“Die nuwe raad het toe beraadslaag sonder ’n verdere verhoor en besluit die aansoeker se parool behoort te herroep word. Die aansoeker het ’n hersiening van die besluit probeer kry op grond daarvan dat dit sy reg tot ’n regverdige administratiewe proses skend,” het hy gesê.

Regt. Bertelsmann het gesê paroolraadprosedures beoog duidelik ’n openbare verhoor en moes Frikkie toelaat om dit toe te spreek.

“Die manier waarop die raad tot ’n gevolgtrekking gekom het, kom nie hierdie grondbeginsels na nie. Die nuwe lid het nie enige getuienis gehoor nie, en het nie met die aansoeker se verteenwoordiger omgegaan nie,” het regt. Bertelsmann gesê.

“Die aansoeker het nie die kans gekry om enige bekommernisse van die nuwe lid te hoor nie. Dus is hy ontneem van ’n besluit van ’n raad wat hom gespreek het.”

Regt. Bertelsmann het die korrektiewetoesig- en paroolraad se besluit opsygesit en het beveel dat ’n nuwe raad binne 21 dae saamgestel moet word.

“Die raad moet weer die aansoeker se aansoek hoor. Hangende die finalisering van die nuwe prosedures, sal die aansoeker in aanhouding bly,” het hy gesê.