Woensdag is bekendgemaak dat die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap (Sanral) tydens die eerste drie maande van die inwerkingstelling van die e-tolstelsel R250 miljoen ingesamel het.

Sanral se hoof finansiële beampte, Inge Mulder, het gesê: “Op 28 Februarie 2014 staan die bedrag ingesamel op R250,8 miljoen. Sanral wil gebruikers van die e-tolpaaie graag bedank; hulle het betaal en die geld wat ingesamel is, is meer as wat voorspel is.”

Die stelsel is op 3 Desember in werking gestel.

Volgens Inge is inkomste van R953 miljoen opgeteken, maar dit is die nominale waarde van transaksies; BTW (belasting op toegevoegde waarde) is uitgesluit.

“Die waardes is nog nie aangepas volgens internasionale finansiële rapporteringstandaarde (IFRS) nie. Dit vereis dat die bedrag, indien van toepassing, billik gewaardeer en verswak word,” het sy gesê.

“Die waardes is dus onderworpe aan verandering gedurende die finansiële jaar. Dit gaan nog deur die ouditeur-generaal hersien word vir akkuraatheid en volledigheid. Daar is nie voorsiening gemaak vir slegte skuld nie.”

Volgens Sanral het die registrasieproses vir voertuie ook verwagtinge oortref, met meer as 1,2 miljoen voertuie wat teen einde Februarie geregistreer is.

- Sapa